OTTO - AL
Skip to content

OTTO - AL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-11-07 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: J92009003W
Administrators: Isuf Berberi
Scope: Të gjitha klasat dhe kategoritë e ndërtimit në zbatim dhe projektim: Punime gërmimi në toke, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje, veshje fasadash, rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaji, metro, pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi dhe vaditje. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. Punime dhe mbrojtje lumore, sistem hidraulike dhe bonifikime. Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike. Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve. Punimet e inxhinierisë së mjedisit. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri. Impiante ngritës dhe transportues.
Other Trade Names: OTTO - AL
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 23.02.1999
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 136 800 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Changes
Address:

Seat:
TIRANE Rruga Elbasanit, Prane Fakultetit Gjeologjik.

Address:
Lezhe Lezhe LEZHE Fshati Balldre

Email address:
ottoal@albaniaonline.net

Telephone:
375193 Fax: +355 4379472

Financial Information


Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 8 717 862,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 819 078,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 5 287 384,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 731 936,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 751 793,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 8 304 924,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 7 300 739,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 24 670 362,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 108 776 678,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 10 370 352,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:37 299 131,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:26 173 546,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 51 115 426,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016