Skip to content

CURRI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-12-20 11:03:40
JSON

Tax Registration Number: J67902718S
Administrators: Faik Curri
Scope: Ndërtim, projektim dhe zbatim, projektim e ndërtim të objekteve të ndryshme civile, industriale, turistike, bujqësore etj, restaurime të godinave e objekteve të ndryshme private, social-kulturore, të kultit etj, punime dheu e transport, punime murature, betoni, baton arme të zakonshëm, konstruksione metalike e druri, punime shembjesh, instalime e pajisje të nevojshme si dhe shitblerje të materialeve të ndërtimit, eksport import, kryerje të transaksioneve të ndryshme të çdo malli (prodhime të ndryshme të gatshme, gjysëm të gatshme e lëndë të parë), duke siguruar dhe shërbime magazinimi për të tretët në ambjentet e shoqërisë, transporte të ndryshme, përdorimi i mjeteve të mekanizuara për punime të ndryshme, me rrota gome e zinxhiri, marrje dhe dhënie me qira të objekteve të ndryshme si dhe çdo veprimtari tjeter që veçmas ose së bashku me ato të përmendura më sipër do të konsiderohen të përshtatshme për rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. Mirëmbajtje rrugore rutinë dhe dimërore.
Other Trade Names: Curri
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28.07.1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 968 350 000,00
Shares: 1
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.10, Rruga Kajo Karafili, Pallati Bimbashi 8/2, Shkalla 2, Kati II, Ap.2B

Address:
1) Durrës, Fushë-Krujë, Objekt 1 kat, Larushk, Zona Kadastrale 2385, Pasuria 137/57

2) Tiranë, Vorë, Shargë, Pasuria nr.321/1/1, Zona Kadastrale nr.3319, Arë me sipërfaqe 3500 m2.

Email address:
info@curri.al

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (2018)
Dokumenta te ndryshem ne vite
Vendim I ortakut te vetem (2014)
Vendim I ortakut te vetem (2014)
Vendim I ortakut te vetem (2010)
Vendim I ortakut te vetem (2018)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e performances (2015)
Pasqyra e performances (2017)
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 290 362 861,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 97 112 120,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 94 488 023,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 39 947 049,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 49 227 198,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 77 015 433,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 362 935 794,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 070 172 264,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:864 780 908,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 790 003 243,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 622 717 992,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 691 703 876,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala