Skip to content

ARBERIA 
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-09-25 16:25:47
JSON

Tax Registration Number: K36310662R
Administrators: Robert Shkembi
Scope: Kryerja e shërbimeve të kategorisë(a+b). Ruajtja dhe sigurimi i objekteve publike dhe private në pronësi ose në përdorim të personave fizike dhe juridike që ushtrojnë veprimtari në Republikën e Shqipërisë. Sigurimi dhe mbrojtja e jetës dhe e shëndetit të shtetasve vendas dhe të huaj. Shoqëria për misionin e vet ka të drejte të vendose mjete dhe sisteme vrojtuese, sinjalizuese, autovizive, pajisje ndërlidhje, si dhe të përdorë teknika të tjera duke respektuar legjislacionin në fuqi.
Other Trade Names: ARBERIA 
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 10.12.2001
District: Devoll
Country: Shqipëri
Initial Capital: 4 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Changes
Address:

Seat:
BILISHT Lagjja nr 1, superstrada Devoll, nr 131, zona kadastrale 1187, volumi 19, faqe 230

Email address:
robertshkembi@yahoo.com

Telephone:
692080785

Financial Information


Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 121 466,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 174,00