Skip to content

ÇALIK ENERGY ALBANIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-05-25 10:19:55
JSON

Tax Registration Number: K52225027N
Administrators: Bahadir Aksoy (administrator), Diana Ylli (Likuidatore)
Scope: Të jetë konçesionare për financimin, ndërtimin dhe drejtimin e impianteve hidroelektrike në territorin e Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i aktivitetit projektues, ndërtimit, mirëmbajtja dhe drejtimi i impianteve; Zhvillimi i aktivitetit të prodhimit dhe shitjes së aparaturave. Në sektorin e energjisë elektrike ku përfshihen aktivitetet e prodhimit, importimit dhe eksportimlt, shpërndarjes, furnizimit dhe shitjes, ashtu si dhe transmetimit në kufijtë e normativave në fuqi. Ushtrimi i aktivitetit në fushën e telekomunikacionit. Ushtrimi i veprimtarisë së shoqërisë si në telefoninë fikse ashtu edhe në atë të lëvizshme (telefonia mobile). Pjesëmarrja në tenderime, programe, projekte, investime në fushën e telekomunikacionit. Projektimi dhe zbatimi i projekteve të përmirësimit dhe zhvillimit të telekomunikacionit. Projektimi dhe zbatimi i punimeve të ndërtimit si më poshtë: ndërtime me karakter ekonomik dhe civil. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i çfarëdolloj paisjeje që përdoret për ndërtim. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i naftës dhe nënprodukteve të saj. Aktivitet në fushën e transportit të mallrave brenda territorit të Republikës së Shqipërisë ose jashtë tij me mjete të kompanisë ose të palëve të treta. Tregtimi me shumicë ose pakicë i çfarëdolloj konfeksioni për burra dhe gra (kostume, pantallona, xhaketa, pulovra, bluza, veshmbathje, etj.) si edhe aksesorët e tyre si këpucë, çanta, orë, etj. Tregtim me shumicë ose pakicë i artikujve kozmetike dhe parfumeve si edhe çfarëdolloj artikulli tjetër që përfshihet në këtë fushë.
Other Trade Names: ÇALIK ENERGY ALBANIA
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 29.12.2004
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 2 000 000,00
Shares: 1 000
Parent Company: ÇALIK ENERJI SANAYI VE TICARET A.S
Type of Ownership:
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 F/1 M
Number of Board Members: 3
Status: Ç'regjistruar
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 29.07.2011, asambleja e përgjithshme e aksionarëve ka vendosur prishjen e shoqërisë dhe emërimin si likuidatore të shoqërisë të Znj. Diana Golemi, për kryerjen e proçedurave të likuidimit. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “aktiv” në “Shoqëri në likuidim e sipër”.

II. Më datë 18.03.2015, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua raporti përfundimtar i likujdimit të shoqërisë “ÇALIK ENERGY ALBANIA” sh.a, të paraqitur nga likujdatori Diana Ylli Golemi duke mbyllur kështu proçesin e likuidimit dhe duke c’regjistruar shoqërinë nga Qendra Kombëtare e Biznesit. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Shoqëri në likuidim e sipër” në “Ç’regjistruar”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, BUL Zogu i Parë, QEND VEVE 207

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (20.05.2019)
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Raporti I likuidimit te shoqerise 18.03.2015
Vendim i asamblese per caktimin e Likuidatorit 29.07.2011
Vendim I asamblese per miratimin e mbylljes se procesit te likuidimit 18.03.2015
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2007
Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -672 867,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -250 249,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -784 760,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 4 941 234,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -1 515 919,00
Worked By : A.Lala