Skip to content

DEVOLLI-2005
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-02-09 10:22:25
JSON

Tax Registration Number: K53210201F
Administrators: Vangjel Xhyra
Scope: Tregtim Karburanti. Imp-Eksp. Prodhim Tregtim Materialesh Inerte. Shfrytëzim i mineraleve gëlqerore nëntokësore dhe sipërfaqësore." Ndërtime industriale, turistike, civile, bujqësore, ujore, rrugore kompletimin me instalimet e nevojshme për to. Punime, restaurimi, vepra betoni dhe beton arme të veçanta. Punime dheu, muratura, shembje. Ndërtim autostrada dhe rrugë. Ndërtime pallatesh. Ndërtime urash. Prodhime materiale ndërtimi, inerte etj. Shitje blerje me shumicë dhe pakicë, import- eksport të artikujve të ndryshëm industriale, ushqimore, konfeksione, teksile, produkte bujqësore dhe blegtoriale, pajisje elektroshtëpiake, hidrosanitare, elektronike, ushqim social, bar kafe, rosticeri fruta perime, pije alkolike freskuese, artikuj kimik, plastike kozmetike, lëndë drusore, lëndë të para gjysëm parafabrikate makineri e pajisje dhe pjesë këmbimi për to, hoteleri turizëm, transport mallrash të vajrave lubrifikantë, hoteleri turizëm, transport mallrash të ndryshëm të gjitha llojeve të udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit, tregtim me shumicë- pakicë të gazit të lëngshëm. Shërbime të ndryshme servisi, tregtim të automjeteve të ndryshme, kreditime legale, kambizëm, investime, pjesëmarrje në investime duke u bashkuar me shoqëri shqiptare ose të huaja si në industri, në industrinë ushqimore, bujqësi, transport, ndërtim hoteleri turizëm, ndërtime, punimet nëntokësore dhe vepra arti, ndërtime dige e tunele hidro teknike, detare dhe punime të thellimit në ujë, port, dallgëthyes, pontili i shkarkimit të naftës dhe gazit, ndërtim ujësjellësash dhe gazsjellësash, bazuar në leje, liçenca apo të drejta të transferuara nga të tretët, si dhe çdo aktivitet tjetër ndërtime të lejuar me ligj. Ndërtime dhe shërbime të tjera lidhur me të. Projektim bujqësor, projektime mure për ujësjellës e kanalizime, rrugë, ndërtime industriale, turistike, civile, mbajtëse, projektime për punime nëntokësore dhe vepra arti, projektime dige e tunele hidroteknike, vepra detare e punime të thellimit në ujë dhe projektime punimesh topogjeodezike”.
Other Trade Names: DEVOLLI-2005
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 20.07.2005
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Initial Capital: 3 600 000,00
Shares: 1
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Mollas, Selitë, Rruga Cerrik - Selitë, km 15, zona kadastrale 3294, numri pasurisë 220/5.

Telephone:
0682069646, 0694067590

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (02.02.2019)
Dokumenta te ndryshem (Akt themelimi, statuti)
Kontrate shitblerje kuotash 09.10.2014
Vendimi I ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 07.12.2011
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 30.09.2014
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 589 074,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 689 855,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 720 035,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 270 425,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 230 691,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:7 562 095,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:15 185 417,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 13 544 292,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 23 940 347,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 838 805,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016

Worked By : A.Lala