Skip to content

P.T.N
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-03-20 15:26:09
JSON

Tax Registration Number: K63604008J
Administrators: Clirim Hoxhallari
Scope: Import-eksport, tregti me shumice e pakice materiale ndertimi, vegla e makineri bujqesore , paisje qe perdoren ne fushen e ndertimit. Sherbime ne fushen e ndertimit, montimit, projektimit dhe zbatimit. Ndertimi i objekteve publike e private, rikonstruksioni e riparimi i tyre dhe ne pergjithesi te gjitha aktivitetet e sherbimet qe lidhen me fushen e ndertimit. Germime dheu, murature e beton arme.Prishje dhe punime ne toke te germuar.Prodhim materiaie inerte-gure. Prodhim elemente beton e betonarme te zakonshem, te pararendur, gure dekorativ.Ndertim banesa me skelet mbi 8 kate, ndertim rruge kategori e I, e II e III, e IV dhe e V. Punime te mirembajtjes dhe te sinjalizimit ne rruge. Ndertim mbi shtresa rrugore, punime hekurudhore, punime ne sistemin elektrik dhe te sinjalizimit. Ndertim ura dhe vepra arti deri ne 10 metra dhe mbi 10 metra- estakadaura te varura, Ndertim ujesjelles-kanalizime, kanale e impiante vaditese, punime mbrojt£se te sistemit hidraulikcimentime etj. Ndertim diga-damba deri ne 10 metra. Shoqeria mundet te realizoj çdo lloj operacioni financiar apo tregtar qe lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj brenda limiteve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi.
Other Trade Names: P.T.N
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 08.11.2006
District: Berat
Country: Shqipëri
Initial Capital: 500 000,00
Shares: 500
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Kamion Mercedes Benz me targë AA 578 CE
Status: Aktiv
License(s): V.2 - Zhvillim territorial dhe/ose ndërtimor
Changes
Address:

Seat:
Berat, Lagjja"Uznove",rruga "Antipatrea"

Address:
Berat, Poshnje , Lagjja" Qëndër", Rr. kryesore, godinë private 1-katëshe,me numër pasurie 452/20, zona kadastrale 3032

Telephone:
0694029330

Akte Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 5 303 353,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 4 424 328,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 862 455,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 23 861 112,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 3 206 732,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:88 434 840,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:59 434 927,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 44 053 917,77

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016