Skip to content

Albanian Beverages Group
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-01-20 14:31:43
JSON

Tax Registration Number: K79818401U
Administrators: Refat Braho
Scope: Tregtimi me shumicë dhe pakicë dhe import-eksporti të artikujve të ndryshëm industrialë, ushqimorë, bujqesorë, blegtorialë, lendë të para, pije, veshmbathje e konfeksione, makineri e pajisje kancelarie, kinkaleri e artikuj shkollorë, pjesë këmbimi për automjete, mallra elektrike e elektronike, orendi shtëpiake, fruta perime, produkte të detit, peshk etj, bimë medicinale etero-vajore dhe mjekësore, prodhime estetike dhe kozmetike parfumeri kimke dhe detergjentë, prodhime të mishit dhe nënproduktet e tij,. Prodhim i ujit dhe pijeve të tjera freskuese dhe alkolike si dhe tregëtimin e tyre. Tregtim me shumicë dhe pakicë të karburanteve e vajrave lubrifikant. Hoteleri-Turizëm, bar-kafe, restorant. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit. Kryerjen e punimeve të ndryshme ndërtimore, objekte social-kulturore, banimi, projektim per zbatimin e tyre, rrugë kanalizime asfaltime, ura dhe vepra arti, prodhim për perdorimin e shitjeve te materialeve inerte, hapjen e linjave të inerteve, rikonstruksione të çdo lloji etj
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18/12/2007
District: Polican
Country: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 9
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Legal Cases: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore shoqerisë Albania Beverages Group" sh.p.k me Nipt-K79818401U, me seli qendrore Lagjja "Bregu Caushit" Polican, Skrapar, për shlyerjen e detyrimit ne shumen 3.581.925 leke. Aktivet e shoqerise "Albania Beverages Group" sh.p.k Nipt-K79818401U do te qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi gjyqësor privat.
Changes
Address:

Seat:
Berat, Polican, Lagja Bregu Caushit, Poliçan, Skrapar.

Address:
BERAT Lagjja"30 Vjetori",godine nje kateshe,prane ish-pjeshkores,

Telephone:
069202100

Financial Information


Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -32 085 628,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -16 599 003,00