Skip to content

BERATEKS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-03-02 10:10:43
JSON

Tax Registration Number: K82607001O
Administrators: Gramoz Hazizolli (Likuiditator)
Scope: Import-eksport dhe shitblerje me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshme të industrisë tekstile, mekanike, etj.
Other Trade Names: BERATEKS
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 14/12/2007
District: Berat
Country: Shqipëri
Initial Capital: 196 174 900,00
Shares: 196 174
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: 3 Meshkuj
Number of Board Members: Vasil Pano; Fran Brahimi; Ysni Bogdani
Status: Në proces likuidimi
License(s): -
Legal Cases: I-Masa konserative:
Në datë 25.07.2018: Në bazë të Kërkesës Nr.1222/5 Prot, datë 12.042018, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Berat, është kërkuar: “Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “Berateks” sh.a, me Nipt-K82607001O, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti”. Objekti:Pagim detyrime në vlerë 244.165 lekë.

II-Likuidimi:
Në datë 19.12.2015:Në bazë Urdhrit të aksionarit Nr.8471/1 datë 24.11.2015, është miratuar prishja e shoqërisë “Berateks” Sh.a Berat dhe shpallja e likudimit. Likuiditatori shoqërisë është emëruar Gramoz Hazizolli, aktualisht administrator i shoqërisë. Statusi i shoqërisë nga “Aktiv”, u bë “Në proces likuidimi”.
Changes
Address:

Seat:
Berat; Ish Kombinati i Tekstileve Berat.

Telephone:
0682339870

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Procesi i Likudimit-Dokumenta
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Financial Documents: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -4 059 720,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -5 716 247,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -29 874 673,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -9 599 671,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -21 959 341,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -17 377 846,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -2 774 215,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: -4 689 869,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 154 750,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 070 520,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 5 433 284,39
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 3 362 252,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 6 762 747,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 10 616 808,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 1 825 172,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 3 711 879,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014

Worked By : A.B