Besa 3-2006
Skip to content

Besa 3-2006
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-10-24 13:33:32
JSON

Tax Registration Number: K86728006J
Administrators: Xhemal Shkjau
Scope: Tregtim me shumice e pakice, import-eksport i artikujve të ndryshëm industrial, ushqimore, konfeksione, bime medicinale; Materiale lende të pare dhe ndihmese të te gjitha llojeve të ndërtimeve, hidrosanitare, përfshi dhe prodhimin e tyre; të punimeve të ndryshme në fushën e ndërtimit dhe elektrike, projektim dhe zbatim; Makineri dhe pajisje elektroshtepiake; makineri dhe pajisje për industrinë dhe bujqësinë; produkte bujqësore dhe blegtorale. Të gjitha llojet e materialeve të drurit; autoshkolle për çdo kategori;Agjensi turistike dhe transporti përfshi të gjitha llojet e transportit të mallrave dhe pasagjereve, kombëtar, ndërkombëtar, qytetës e ndërqytetës shërbim taksi dhe shitje biletash. Tregtim me pakice karburante lubrifikante dhe gazit të lëngshëm. Transport për vete dhe të trete. Kryerje e punëve publike dhe shërbimeve të pastrimit dhe të mirëmbajtjes se zonave urbane, menaxhim dhe vadim i mbetjeve urbane, mirëmbajtje dhe rikonstruksion rrugësh kombëtare e rurale, administrim i ndërtesave private, publike, mirëmbajtje e tyre duke përfshirë këtu edhe ashensorët, restaurim dhe rikonstruksion fasadash dhe 2 mjediseve të brendshme, tarracat mirëmbajtje e mjediseve rrethuese etj. Import-eksport, transport, magazinim, përpunim, blerje dhe shitje brenda vendit të lendeve drusore dhe druve të zjarrit për konsum.
Other Trade Names: Besa 3-2006
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 26.10.2006
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Initial Capital: 2 618 500,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Shkoder Shkoder SHKODER AER 515, Gjysem rimorkio ngjyre gri Shkoder Shkoder SHKODER AA 515 RF, Terheqes VOLVO ngjyre gri
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1 - Për ndikimin në mjedis
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
-
Changes
Address:

Seat:
SHKODER Lagjja 10 Korriku, Rruga Mbreti Gent, zona kadastrale 8597, nr pasurie 16/143, Shkoder.

Telephone:
694095655

Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2017
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 411 484,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 560 133,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 6 596 945,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 5 209 673,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 3 666 897,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:29 313 028,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:32 446 502,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 53 218 418,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016