Skip to content

EXALCO-AL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-03-20 15:26:09
JSON

Tax Registration Number: K96902001H
Administrators: Frang Podja
Scope: Tregetim, montim dhe prodhim, pjesesh te ndryshme per te prodhuar dyer e dritare ne materiale te ndryshme si duralumin, metal, plastike, dru etj. Prodhim, mirembajtje dhe tregetim te punimeve ne hekur si kangjella, parmake etj. Prodhim, montim dhe tregetim kapriata apo konstruksione metalike, si psh per ndertim kapanonesh, ndertesash etj.BarKafe. Ndertime, montime, prodhime materiale ndertimi, punime dheu, murature,shembje, ndertime civile, industriale dhe rikonstruksione turistike, bujqesore dhe kompletimi me instalime te nevojshme per to, punime restaurimi, ujesjellësa. Agjenci kembimi valutore, shitje biletash, agjenci turistike si dhe çdo lloj aktiviteti te lejuar me ligj. Ne fushen e ndertimit te impianteve Agro prodhuese dhe perpunuese ne fushen e bujqesise. Punime per ndertimin e serave ne sherbim te bujqesise per prodhimin e produkteve te ndryshme. Punime ne prodhim montim e paneleve solare per prodhimin e energjise.Tregtim artikuj te ndryshëm kozmetikë.
Other Trade Names: EXALCO-AL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 01.07.2009
District: Shkoder
Country: Shqipëri
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Shkoder, Gur i Zi, Kuç, Qender

Address:
Shkoder, Lagjja Vojo Kushi, Rruga Qemal Draçini, godine 8-kateshe, kati i II-te, nr.27. Shkoder, Lagjja Vojo Kushi, Rruga Qemal Draçini, godine 8-kateshe, kati i II-te, nr.28/1, zona kadastrale 8592. Tirane, Bashkiake nr 7, Rruga Ndre Mjeda, zona kadastrale 8220, nr pasurie 7/260, 7/259, 7/336, 7/33, 7/34 . Shkoder,Rruga Shkoder-Lezhe km12, Autostrade, ndertese me nr pasurie 169/46, zona kadastrale 1329.

Telephone:
030006972690966

Akte Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 158 960,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 957 109,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 754 495,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 812 183,78
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 643 929,04
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:39 750 863,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:43 408 145,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 34 219 580,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016