Skip to content

HTM
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-03-06 15:47:11
JSON

Tax Registration Number: K97006004D
Administrators: Ilir Tabaku
Scope: Import,eksport, projektime dhe zbatime në fushën elektrike. Tregtim me pakicë të karburanteve, lubrifikanteve, vajgurit dhe gazit të lëngshëm. Tregti me shumicë e me pakicë të artikujve industrial, ushqimorë, bujqësorë dhe blegtoral. Prodhim dhe tregtim lule e pemë dekorative. Prodhim konfeksione me lëndë të parë dhe material porosityës dhe tregtimi i tyre. Prodhim mobiljesh të të gjitha llojeve me material porosityës ose lëndë të parë dhe tregtimin e tyre. Çertifikim personeli sipas standartit EN ISO/IEC 17024 : 2012, për sigurimin teknik në fushën elektrike. Planifikimi,zhvillimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja, për vete dhe për të tretë të impianteve të energjisë së rinovueshme, centraleve në bazë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, uji, biomasa, rrezatimi diellor dhe burime potenciale të tjera të energjisë. Tregtim, prodhim, montim dhe mirëmbajtje të moduleve fotovoltaike si dhe konstruksionet mbajtëse të tyre. Marrje në përdorim , me qera, koncensione apo forma të tjera, toka, objekte apo vepra të ndryshme nga subjekte private apo publike.
Other Trade Names: HTM
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Foundation Year: 03/08/2009
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Shkoder, Lagjja Perash, Rruga Rrojej, Nr 44

Address:
Durres, Lagjja nr.15, Spitalle, Rruga Miqesia, Perballe Kampusit te UAMD, pasuria nr.106/6, zona kadastrale 8517

Telephone:
0672040118; 052221874

Akte Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 123 580 864,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 5 836 104,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -401 306,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -54 033,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -203 826,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:293 127 849,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:36 652 475,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 5 088 016,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016