Skip to content

HASBALLA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-03-06 15:47:11
JSON

Tax Registration Number: K98512601Q
Administrators: Lulzim Hasballa
Scope: Punime germimi ne toke. Ndertime civile, veçanerisht pallate deri ne nente kate dhe ndertime industriale. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile industriale, veshje fasada. Rruge autostrada, mbikalime , hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, ura e vepra arti. Ujesjellsa, gazsjellsa, vajsjellsa, vepra kullimi e vaditje. Punime per prishjen e ndertimeve. Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Punime rifiniture, te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me material druri, plastik, metalik, xhami dhe rifiniturete te natyres teknike ndertuese. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni . Impiante te brendshme elekrike, telefoni, radiotelefoni IV etj. Punime topogjeodezike. Ndertime per N/stac.. kab.. e transformim linja e TN e te mesme dhe shperndarjen e energjise. Import dhe eksport, te lendeve te para, lende druri, transport mallrash industriale, ushqimore, materiale ndertimi, elektrike, hidrosanitare, e konfeksione etj.. dhe tregetimi i tyre me shumice e pakice.
Other Trade Names: HASBALLA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Foundation Year: 11/11/2009 00:00:00
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Librazhd, Rruga Unaza e Re, Lagjja Nr. 1, Banese private 2- Kateshe perballe shkolles "Ibrahim Muça"

Address:
Elbasan, Librazhd, Rruga Gjon Golemi, prane Drejtorise Arsimore

Telephone:
0682064920

Akte Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 709 526,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 406 401,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 556 327,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 6 254 967,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -967 743,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:78 820 616,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:2 076 852,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 21 325 572,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016