Skip to content

SHERBIME TEKNIKE NDERKOMBETARE ( SH.T.N )
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-12-20 16:59:00
JSON

Tax Registration Number: L71326020M
Administrators: Selman Nesimi
Scope: Veprimtaria e Shoqerise do te jete kryerja e te gjitha aktiviteteve qe mund te kryhen nga nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne perputhje me legjislacionin shqiptar, duke perfshire por pa u kufizuar ne aktivitetet e meposhtme: Lexim dhe Perpunim te dhenash topografike, gjeologjike etj, matje ne terren dhe hedhje te dhenash ne kompjuter, programme kompjuterike, pershkrime te dhenash per objekte ndertimore ne terren, raporte vleresimi te pasurive te paluajtshme private dhe publike, ndertimeve civile dhe ekonomike, projekte mjedisore, projekte te ndertime civile dhe ekonomike, te strukstures dhe infrastruktures
Other Trade Names: SHERBIME TEKNIKE NDERKOMBETARE ( SH.T.N )
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 20.01.2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga Don Bosko, Kompleksi Biba, Seksioni B, Kati 2, Ap. 10

Telephone:
692036636

Financial Information