Skip to content

CZ Group
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-12-20 16:59:00
JSON

Tax Registration Number: L71326027A
Administrators: Carlo Zito
Scope: Kryerjen e aktivitetit te shitjes me shumice dhe pakice përmes mjeteve elektronike te produkteve dhe shërbimeve ne fushën e telekomunikacioneve (TLC) dhe teknologjisë se informacionit (IT) dhe elektronikes ne përgjithësi, nder te tjera: blerja, ndërmjetësimi, shitja, prodhimi dhe zhvillimin i pajisjeve mjekësore me mundësinë per te ofruar dhe furnizuar shërbimet e suportit teknikpër menaxhimin e furnizimeve te tilla si pajisjet mjekësore, tregtimi me shumice dhe pakice artikujve mjekësor dhe ortopedik përfshirë edhe tregtimin me shumicë te instrumenteve dhe aparaturave për përdorim mjekësor dhe spitalor
Other Trade Names: CZ Group
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 20.01.2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 14 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
TIRANE Rruga 5 Maji, Ish Ndermarrja Kimike, Nr. Pasurie 3/125, Njesia Bashkiake Nr. 8

Telephone:
00393931963129 00390983512675

Financial Information