Skip to content

J&K GROUP 2017
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-12-20 16:59:00
JSON

Tax Registration Number: L71326502V
Administrators: Jurgen Kurti
Scope: Restorant, piceri, bar, organizim shërbime turistike të ndryshme, aktivitetesh kulturore dhe argëtuese. Shërbime hotelerie, etj. Importimin, eksportimin, tregtimi me shumicë dhe pakicë, prodhimin e mallrave të ndryshme, etj. Agjensi sigurimesh, agjensi imobiliare, dhënie me qera të mjeteve, shitblerje automjetesh, pasuri të paluajtshme, troje, apartamente, ndërtesa, etj. Transport mallrash për vete dhe për të tretë
Other Trade Names: J&K GROUP 2017
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 20.01.2017
District: Durrës
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
DURRES Lagjja nr.4, Rruga Tregtare, Pasuria Nr.3/238-N2, Vol.36, faqe 169, Zona Kadastrale 8514

Telephone:
666066000

Financial Information