Skip to content

FEB Invest Group Albania sh.p.k
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-01-29 16:11:17
JSON

Tax Registration Number: L71829007P
Administrators: Fjordi Mustafaj
Scope: Ofrimi i sherbimeve te ndryshme ne fushen e web marketing; sondazhe, konsulence reklamimi, reklamim, projektimin, krijimin, menaxhimin, koordinimin, shperndarjen e shitjen e sherbimeve te aktiviteteve te konsulences ne web marketing (sherbime informacioni, asistence, mbeshtetje e shitje) dhe asistence, drejtperdrejt dhe /ose jodrejtperdrejt per llogari te veten ose per te trete
Other Trade Names: FEB Invest Group Albania sh.p.k
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 27.06.2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 2
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Brigada VIII, Hyrja 11, Ap.2.

Telephone:
697290799

Akte Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information