MF INVEST GROUP sh.p.k
Skip to content

MF INVEST GROUP sh.p.k
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-01-29 16:11:17
JSON

Tax Registration Number: L71830010R
Administrators: Geralda Gogaj
Scope: Per te gjitha llojet e projektimeve dhe punimeve te ndertimit te parashikuara per tu licencuar nga Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit ( Emertimi i Ministrise varion sipas ndryshimeve qe peson me vone), konkretisht: Ne fushen e ndertimeve civile, industriale ,turistike, bujqesore, etj
Other Trade Names: MF INVEST GROUP sh.p.k
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 25.06.2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Kashar YZBERISH Lagjja Yzberisht, Rruga Jata, Unaza e Re, Pll.GU-AL 01, Kati 7

Telephone:
693865136

Financial Information