Skip to content

C.L.BEVANDE SH.P.K
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-04-29 10:49:57
JSON

Tax Registration Number: L71931005M
Administrators: Luigi Cozzolino
Scope: Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi. Shoqeria mund te kryeje gdo lloj operacioni me lidhje me perpunimin, transformimin, magazinimin, shperndarjen dhe tregtimin e pijeve dhe derivateve te tyre, te cdo lloji, me shumice e pakice. Gjithashtu, shoqeria mund te kryeje kultivimin, perpunimin, transformimin, magazinimin, shperndarjen dhe tregtimin e te gjitha artikuj ushqimor, bujqesor, e blegtoral. Prodhim, tregtim, ambalazhim te lendeve te para si dhe bazes materiale per produktet e luleve dhe bimeve. Import, eksport. Shoqeria mund te kryeje aktivitet ne fushen e turizmit dhe agjenci udhetimesh. Shoqeria mund te kryeje kerkime te tregut, organizoje rrjete tregtare, nenshkruaje kontrata agjencie, te marri dhe te japi agjenci, komisione, perfaqesime dhe mandate. Shoqeria mund te kryeje, per shoqeri ku zoteron kuota apo me te cilat ka lidhur ortakeri, sherbime tekniko - administrative dhe koordinimi, sherbime promovimi dhe marketingu dhe cdo aktivitet per zgjidhjen e problemeve ne fushen administrative.
Other Trade Names: C.L.BEVANDE SH.P.K
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 18.07.2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Gramoz Pashko, Pallati Fufi, Shkalla 1, Kati 7

Telephone:
42253479

Akte Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information