Skip to content

VEREA 1 SH.P.K
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-04-29 10:49:57
JSON

Tax Registration Number: L71931009V
Administrators: Antonio Demaio
Scope: Projektimi, ndertimi dhe zhvillimi, direkt dhe/ose indirekt te impianteve te prodhimit te energjise elektrike nga burime energitike te rinovueshme dhe te gjithe veprave dhe infrastruktura strukturore dhe /ose aksesore per keto impiante; manxhimi, kryerjen dhe ushtrimin teknik dhe tregtare te impianteve sipas pikes (a], duke perfshire ne rruge direkte dhe /ose indirekte te gjithe aktvitetet te mirembajtjes se zakonshme dhe te jashtezakonshme; prodhimi, shperndarja dhe shitja, pervec trasmetimit, ne limitet e ligjeve ne fuqi, te energjise elektrike prodhuar nga impiante te pikes (a) shitblerja, qeraja, dhenia dhe transferimi ne cfardo lloj forme te impjanteve te pikes (a], me ose pa korrespondence; investimi ne cfaredo lloj forme, direkte dhe /ose indirekte te impjanteve te pikes (a) gjithashtu te perfshire te punesimit, mbajtjes, manaxhimit dhe shitjes se aksioneve ne shoqeri te tjera dhe/ose ente te krijuara apo qe do te krijohen, qe veprojne edhe ne sektorin e prodhimit dhe shitjes te energjise nga burime te rinovueshme.
Other Trade Names: VEREA 1 SH.P.K
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 26.07.2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 1
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Rruga "Nikolla Jorga", ND.7, H.7, AP.42, 1001

Telephone:
393296179608

Akte Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information