Skip to content

TECH FARM SH.P.K
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-04-29 10:49:57
JSON

Tax Registration Number: L71931502S
Administrators: Chiara de Dato, Umberto de Dato
Scope: Shoqeria ka si objekt prodhimin, blerjen, shitjen dhe montimin e software-ve dhe te paisjeve elektronike dhe mobiljeve te zyres. Ne rrugen dytesore nga me siper, shoqeia aty ku rezulton e nevojshme mund te emeroje nje drejtor teknik te pajisur me targat e parashikuara nga ligji. Te pranoje dhe te jape perfaqesine ne ligje me produktet e mesiperme. Te zhvilloje aktivitet historiku dhe perpunimi te dhenash ne kompjuter ne pronesi te tij ose tek te tretet per llogari te tij apo te tjereve. Te zhvilloje aktivitet konsulence teknike dhe funksionale ne lidhje me aktivitet e perfshira ne objektin social. Te zhvilloje ne seline ligjore te tij, ne selin operative ose prane selive te klienteve. aktivitet onsulenze funksionale ose teknike ne lidhje me organizimin, realizimin, mirembajtjen dhe fuksionimin e software-ve te rinj ose te vena ne pune, si dhe te merret me konsulencen per administrimin sistematik te pajisjeve informalike dhe elektonike te database dhe te software-ve ne pronesi te tij ose te te treteve per llogari te tij apo te tjereve. Te zhvilloje aktivitetin e zgjedhjes se personelit dhe kurse formimi per fushen operative ne sektorin informatik ne emer dhe per llogari tete treteve.
Other Trade Names: TECH FARM SH.P.K
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 27.07.2017
District: Durrës
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 3
Type of Ownership:
Number of Administrators: 2
Male/Female: F/M
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Durrës Rruga Skenderbej, Durrës, pasuria nr.3/289-N10, vol.13, faqe 209, zona kadastrale 8514

Telephone:
697228362

Akte Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information