Skip to content

MARJO - MONDI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-10-24 13:33:32
JSON

Tax Registration Number: L72203025F
Administrators: Isuf Canameti
Scope: Import eksport me shumice dhe pakice, artikuj të ndryshëm industriale, bujqësor, ushqimor, materiale elektrike, ndërtimi, hidraulike, hidrosanitare të çdo lloji, blerje makineri e pajisje këmbimi, goma, aksesore, vajra lubrifikant, inerte, rëre, zhavorr, gëlqere, çimento, bojëra hidromat, vaj hekuri, druri, konfeksione, të buta, veshmbathje, rroba pune, përparëse, çarçafë, dyshekë e sportive. Shitje me shumice e pakice, import eksport, lëndë drusore, dërrase, fibër, melani, p. d. f. , kompensate, ristele, dru zjarri. Shitje me shumice e pakice, pajisje elektroshtepiake, blerje libra shkollor e shkencor dhe shitje e tyre, kancelari, të ndryshme. Servis automjeti, demolim e shkatërrim makinerish, shërbim pastrim në institucione, në ambiente të brendshme e jashtme, pastrime, recesion, shërbim hoteliere, blerje e shitje me shumice e pakice detergjente të çdo lloji, pesticide, shampo kozmetike, flamuj, blerje drurë dekorativ, lule vazo, shërbim fidanishte në parcela, Bar restorant. Shërbime në ndërmarrje pyjore, si pyllëzim, fidanishte përmirësim kullota, prita malore e lera. Punime karpentieri, rikonstruksion godinash, gurë dekorativ, lyerje veshje fasade dhe vijëzim rrugësh.
Other Trade Names: MARJO - MONDI
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 27.09.2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
TIRANE Njesia Bashkiake nr.1, Rruga Ali Demi, Pall.31, hyrja 4

Telephone:
683556506

Financial Information