Skip to content

LEADD ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-04-28 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: L77811202B
Administrators: Shkelqim Dreni
Scope: Transferimi i hidrocentralit "Mgulle" me vendndodhje ne lumin e Leproit te rrethit Kukës, tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoritet kontraktor. Ne objektin e veprimtarisë përfshihet operimi ne fushën e energjisë elektrike, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
Other Trade Names: LEADD ENERGY
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta) 2
Foundation Year: 13.03.2017
District: Kukës
Country: Shqipëri
Initial Capital: 5 980 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
MALZI Njesia Administrative Malzi, Fshati Mgulle prane HEC-it.

Telephone:
683417654

Financial Information