Skip to content

FalcoPharma
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-05-11 10:26:21
JSON

Tax Registration Number: L91331016L
Administrators: Gilberta Skuka
Scope: Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti: Të zhvillojë aktivitet në fushën e ruajtjes, shpërndarjes, shitje me shumicë e pakicë e artikujve dentare, farmaceutike e parafarmaceutike, import - eksport, shitje e produkteve kozmetike, bimore, shitje e paisjeve dentare dhe mjekësore, materialeve laboratorike dentare. Shoqëria gjithashtu mund të realizojë bashkëpunime me shoqëri të tjera që kanë të njëjtin objektiv ose të ngjashëm me atë të shoqërisë, si dhe në raste të veçanta në sektorë të tjerë, bashkëpunime me persona fizikë, vetëm nëse këto veprime janë të quajtura të nevojshme ose të duhura për realizimin e objektivit të shoqërisë nga organi administrativ. Për më tepër shoqëria mund të veprojë si agjent/ndërmjetës për kryerjen e aktiviteteve të mësipërme dhe bazuar në diskrecionin e saj të vetëm mund të kontraktojë palë të treta për kryerjen e një pjesë apo të të gjitha shërbimeve të mësipërme. Gjithashtu shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve te saj përfshirë edhe aktivitetin e ofrimit të shërbimeve, tregtimin, importimin dhe eksportimin e mallrave. Për të arritur objektin e saj, Shoqëria mund të realizojë drejtperdrejtë apo në mënyrë të tërthorte çdo lloj pjesëmarrje në shoqëri të tjera shiptare apo të huaja, si edhe të hyjë në marrëdhënie kontraktore, bashkëpunimi ose ortakërie me persona të tretë, private ose publike, vendas ose të huaj.
Other Trade Names: FalcoPharma
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 30.01.2019
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 2 000 000,00
Shares: 2
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 1, Rruga Idriz Dollaku (ish rruga Ali Demi) pallati nr. 2 dyqani nr. 8.

Email address:
gilberta.skuka@gmail.com

Telephone:
0693486031

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (25.04.2019)
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A. Lala