Skip to content
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kryezi dhe Kryezi i Epërm

BEKIM ENERGJITIK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-04-25 13:43:53

Tax Registration Number: K99605301O
Administrator: Proletare Brahaj
Scope: Projektimin, ndërtimin dhe transferimin e hidrocentraleve Kryezi dhe Kryezi i Epërm. Financimi, ndërtimi, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë.
Other Trade Names: BEKIM ENERGJITIK
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta)
Foundation Year: 29.09.2009
District: Fushë-Arrëz
Country: Shqipëri
Initial Capital: 10 000 000,00
Shares: 2
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): III.1 - Për ndikimin në mjedis
Changes
Date of signing: 16.06.2009
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për Punë Publike
Type of Activity: Energji ose Gaz
Value of Investment: 50419481
Value of Re-Investment: Vlera e riinvestimit është 94.6% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet ne vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'I paguajë Autoritetit Kontraktues 2.01% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Address:

Seat:
Kryezi-Komuna e Qaf Malit

Telephone:
682033780

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (16.06.2009)
Financial Documents: Akti i Themelimit
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Public Procurement Notices:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 457 203,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 026 320,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 10 672 897,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -2 713 889,70
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -16 431 668,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:26 748 328,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:28 482 978,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 101 718 763,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 14 457 325,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016

Other Concessions