Skip to content

EUROTEOREMA PEQIN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-07-27 11:07:56
JSON

NIPT: J61905050M
Administrator: Giovani Pascale, Hidajet Rraklli
Objekti i Veprimtarisë: Në Fushën e Ndërtimit. Aktivitet të transportit të mallrave brenda dhe jashtë vendit me mjete jashte norme. Impiant i prodhimit te asfaltit. Ushtrim aktiviteti ndërtimor për llogari të saj, sipërmarrje e/ose koncensione punësh ndërtimore, për shkolla, spitale, ndërtime rrugore, autostradash, aeroportesh, ndërtimesh hekurudhore, digash, portesh, ndërtime urash, tunelesh, punime të bonifikimit, kanalizime ujësjellesa e vepra në beton armë në përgjithesi, konstruksione metalike apo të përziera, punime hidraulike, elektrike, të ndricimit rrugor, elektronike, të ngrohjes, të kondicionimit, hidrosanitare, të depuracionit, të dekoracionit në përgjithësi, të papërshkueshmërisë, e kështu të gjithë ato punë të drejtuara e të lidhura me ndërtimin. Ushtrim aktiviteti prodhues për prodhim asfaltobetoni, prodhim betonesh të markave të ndryshme, shfrytëzimi i kavës për inerte, dhe i guroreve për inerte guri dhe përpunimi i tyre, prodhime elementesh betoni, elementësh të parafabrikuar dhe të paratensionuar. Shërbime ofiçinë mekanike për nevoja të saj apo të të tretëve, pikë karburanti për nevojat e saj. Tregtim produktesh si brënda dhe jashtë vendit. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit me mjete jashtë normë. Shërbime në sektorë imobiliare në përgjithesi, shërbime në ndërmarrje, ente publike e private, të trëtë në përgjithësi në sektorin tekniko-prodhues. Prodhimi dhe tregtimi si në Shqipëri ashtu dhe jashtë i materialeve dhe paisjeve ndërtuese në përgjithësi, për më tepër marrja dhe koncesioni i përfaqësive dhe agjensive në të njëjtin sektor. Menaxhim të shërbimeve publike, si ujësjellës, depuratore (pastrues), shkarkues, ndricim rrugor, varreza etj. Shoqëria gjithashtu do të mund të marrë pjesë si direkt ashtu dhe indirekt në shoqëritë e tjera shqiptare ose të huaja që kanë objekt analog, të afërt ose të lidhur me të vetin. Shoqëria do të munde të kryejë çfarëdo lloj veprimi mobilar, imobiliare ose financiare që është funksionalisht i lidhur me arritjen e objektit shoqëror, ajo do të mundet kështu: të nënshkrujë çfarëdo lloj kontrate bankare, kredi për ndërtime dhe hipotekare; të japë garanci reale dhe personate, garanci ose dorëzani për llogari e për detyrimi të vet. Prodhimi i makinave dhe pajisjeve ngritëse dhe të lëvizjes, rimorkio, gjysëm rimorkio, dhe automjetesh. Punime të inxhinierisë ambientale.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROTEOREMA PEQIN
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03.04.1993
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000 000,00
Numri i pjesëve: 200 000
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: EUROTEOREMA S.r.l, një shoqëri italiane, me seli në Via Ettore De Sonaz, 14, Cap 1021, Torino, Itali, e përfaqësuar sipas Verbalit të Asamblesë së Ortakëve datë 14.04.2017 nga Z. Govanni Pascale (Sipas kontratës së shitjes së pjesëve të kapitalit, datë 28.04.2017, të dorëzuar në QKB).
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Mëzez, Rruga Kastriotët, Nr.25, Fushë Mëzez

Adresa:
1- Durrës, Krujë, Nikel, Aeroporti Ndërkombëtar Nënë Tereza, Rinas, Objekti "Punime ndërtimi në Aeroporti 2020, nënprojekti 1- Rindërtimi i Taxiwayes B, Wand 2.
2-Lezhë, Shënkoll, Njësia Administrative Shënkoll, për shfrytëzim inerte në lumin Mat.
3-Lezhë, Milot, Fushë Milot, Përfundimi i Punimeve të mbetura dhe plotësimi me rrugë dytësore, Nyja Milot.
4-Lezhë, Milot, Kurbin, Fushë-Milot.
5-Tiranë, Kamëz, Kamëz, Lagjja 4, Rruga Argjinatura.
6-Lezhë, Fushë Kuqe, Fushë Kuqe, Njësia Administrative Fushë-Kuqe, për shfrytëzim inerte në lumin Mat.
7-Elbasan, Peqin, Peqin Kryesore.
8-Tiranë, Njësia Administrative Nr. 4, Rruga 5 Maji për objektin Godinë Industriale dhe Ekonomike 2, 3 dhe 4 kate me dy kate nëntokë.

Adresa Email:
info.al@euroteorema.com

Telefoni:
0682040379

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakt historik i regjistrit kombetar (20.07.2019)
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 31 310 534,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 175 807 440,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 537 413 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 272 682 175,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 912 149,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 40 149 534,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 80 133 092,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 62 601 828,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 46 189 099,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 110 073 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 30 736 245,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:524 682 694,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 460 067 400,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 378 515 145,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 495 365 814,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 406 242 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 537 287 188,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 674 316 047,05
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 713 122 756,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 005 776 668,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 201 544 682,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 724 365 374,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.lala