Skip to content

BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË (Ish Banka Arabe Shqiptare Islamike)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-05-06 15:19:49
JSON

NIPT: J91811004Q
Administrator: Muhamed Prlja
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari Financiare dhe Bankare
Emërtime të tjera Tregtare: BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13.05.1993
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1762716750.45
Numri i pjesëve: 547 421
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: I. Islamic Development Bank (Banka Islamike Për Zhvillim), një institucion financiar ndërkombëtar, i themeluar sipas “Agreement Establishing dhe Islamic Development Bank” (Marrëveshjes së Themelimit të Bankës Islamike për Zhvillim) të hartuar më datë 12 gusht 1974 në Jeddah, Mbretëria e Arabisë Saudite, e bazuar në principet e Islamit, e ratifikuar nga Republika e Shqipërisë sipas Ligjit nr. 7740, datë 21.07.1993 “Për ratifikimin e Marrëveshjes së Anëtarësisë të Republikës të Shqipërisë në Bankën Islamike për Zhvillim”, e përfaqësuar rregullisht nga Dr. Ahmed Mohamed Ali, në cilësinë e Presidentit të Bankës Islamike për Zhvillim. (Sipas kontratës për shitblerjen e aksioneve Nr. 1618 Rep, Nr. 630 Kol, datë 30.03.2009, të dorëzuar në QKB)

II. Dallah Albaraka Holding Co, një shoqëri e themeluar në Bahrein (Sipas statutit të Bankës së Bashkuar së Shqipërisë, datë 13.05.1993, të dorëzuar në QKB)

III. Saudi Brothers Commercials Co, një shoqëri e themeluar në Arabinë Saudite (Sipas statutit të Bankës së Bashkuar së Shqipërisë, datë 13.05.1993, të dorëzuar në QKB)

IV. Business Focus SDN BHD, një shoqëri e themeluar në Malajzi (Sipas statutit të Bankës së Bashkuar së Shqipërisë, datë 13.05.1993, të dorëzuar në QKB)

V. Ithmaar Bank B.S.C (Ish Shamil Bank of Bahrein B.S.C)
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Nr. i anëtarëve të bordit: Kamil Gokhan Bozkurt, Areef Suleman, Emina Sisic, Mohamad Al-Midani, Amer Bukvic
Të punësuar: Në 31 dhjetor 2017 Banka kishte 79 punonjës
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Leje/liçenca

Nr. 3, datë 11.01.1999 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë”.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 7, Rruga Dritan Hoxha, Ndërtesa Nr. 11, Hyrja 3, Kodi Postar 1023

Adresa:
1) Fier, Lagjia 11 Janari, Rruga Ramiz Aranitasi, Objekti Nr. 53
2) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 3, Rruga Arkitekt Kasemi, Ndërtesa Nr. 92, Hyrja 6, Kodi Postar 1005
3) Shkodër, Njësia Administrative Nr. 3, Rruga Qemal Dracini, Objekti Nr. 20. 7
4) Durrës, Lagjia Nr. 4, Rruga Egnatia, Zona Kadastrale 8514, Pasuria Nr. 4/60-N
5) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Donika Kastrioti, Ndërtesa Nr. 3, Hyrja 3, Kodi Postar 1019

Telefoni:
2233030

Faqja Web:
https://www.uba.com.al/sq/

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (05.03.2019)
Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Statuti I Bankes se Bashkuar se Shqiperise
Kontrate per transferim pronesie te aksioneve 30.03.2000
Raport mbi uljen dhe rritjen e kapitalit 02.08.2011
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 27.02.2012
Kontrate per shitblerjen e aksioneve 30.03.2009
Transfferim kapitali tek trashegimtaret 21.05.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2013
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -163 246 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 42 353 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 39 782 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 32 678 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -60 116 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 174 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:111 268 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:252 864 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:344 086 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 396 708 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 66 893 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 115 737 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A_Lala