Skip to content

BURSA E TIRANES SH.A.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-03-02 10:10:43
JSON

NIPT: K21916801Q
Administrator: Lindita Hysi (Likuiditator)
Objekti i Veprimtarisë: Të sigurojë një treg titujsh të hapur, transparent, të barabartë, efiçentë dhe ekonomik. Të rregullojë, të lehtësojë dhe të përmirësoj tregtimin në tituj. Të krijojë përputhshmërinë me parimet e drejta dhe të implementoje procedura të drejta dhe korrekte në tregun e organizuar të titujve
Emërtime të tjera Tregtare: BURSA E TIRANES SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 06/03/2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 000 000,00
Numri i pjesëve: 20 000
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 3 Meshkuj
Nr. i anëtarëve të bordit: Erald Mihali; Dritan Fino; Fran Brahimi
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: 78-Treg i organizuar letrash me vlerë -
Çështje Ligjore: I-Pezullimi:
Në datë 29.04.2015: Në bazë të Vendimit të aksionarit Nr.16 datë 07.04.2015, është miratuar pezullimi i shoqërisë për një periudhë të pacaktuar. Statusi i shoqërisë nga “Aktiv”, u bë “Pezulluar”.

II-Likuidimi:
Në datë 12.11.2018:Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.126 datë 08.11.2018, është miratuar prishja e shoqërisë “Bursa e Tiranës” sh.a Tiranë dhe shpalljen e likuidimit. Likuiditator është emëruar Lindita Hysi. Statusi i shoqërisë nga “Pezulluar”, është bërë “Në proces likuidimi”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Bulevardi "Dëshmoret e Kombit"; Godina Nr. 37.

Adresa Email:
tseinfo@abcom-al.com

Telefoni:
0692095111; 04265058

Faqja Web:
https://www.alse.al/

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Procesi i Likudimit-Dokumenta
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -58 977,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -154 141,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -545 672,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 073 252,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 7 834 026,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 10 355 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 8 972 952,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 9 793 771,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 10 644 199,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 13 264 672,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 14 201 707,00
Punuar Nga : A.B