Skip to content

ALB_TRA_NET SCU
Ndryshimi i fundit(sipas ekstrakt QKB) kryer më: 2017-12-16 11:17:05
JSON

NIPT: K26911001ë
Administrator: Gentjan Canaj
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, instalimi, konstruksioni dhe ofrimi i sherbimeve te internetit dhe te telefonis fikse, duke perfshire ketu edhe telekomunikacionin rural, te gjitha operacionet tregtare, industriale e financiare per pasuri te luajshme e te paluajtshme, te cilat konsiderohen te dobishme e te nevojshme per realizimin e objektit te veprimtarise se saj, etj
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i krijimit: 11.07.2002
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 110 261 106,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Bushat qender, ndertese private, me numer pasurie 536/20, Zona Kadestrale Nr 1329

Telefoni:
0692090162

Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 486 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 839 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 304 946,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 421 014,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -5 746 264,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:10 500 786,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:10 571 256,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 11 713 395,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016