Skip to content

DEVOLLI-2005
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-02-09 10:22:25
JSON

NIPT: K53210201F
Administrator: Vangjel Xhyra
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim Karburanti. Imp-Eksp. Prodhim Tregtim Materialesh Inerte. Shfrytëzim i mineraleve gëlqerore nëntokësore dhe sipërfaqësore." Ndërtime industriale, turistike, civile, bujqësore, ujore, rrugore kompletimin me instalimet e nevojshme për to. Punime, restaurimi, vepra betoni dhe beton arme të veçanta. Punime dheu, muratura, shembje. Ndërtim autostrada dhe rrugë. Ndërtime pallatesh. Ndërtime urash. Prodhime materiale ndërtimi, inerte etj. Shitje blerje me shumicë dhe pakicë, import- eksport të artikujve të ndryshëm industriale, ushqimore, konfeksione, teksile, produkte bujqësore dhe blegtoriale, pajisje elektroshtëpiake, hidrosanitare, elektronike, ushqim social, bar kafe, rosticeri fruta perime, pije alkolike freskuese, artikuj kimik, plastike kozmetike, lëndë drusore, lëndë të para gjysëm parafabrikate makineri e pajisje dhe pjesë këmbimi për to, hoteleri turizëm, transport mallrash të vajrave lubrifikantë, hoteleri turizëm, transport mallrash të ndryshëm të gjitha llojeve të udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit, tregtim me shumicë- pakicë të gazit të lëngshëm. Shërbime të ndryshme servisi, tregtim të automjeteve të ndryshme, kreditime legale, kambizëm, investime, pjesëmarrje në investime duke u bashkuar me shoqëri shqiptare ose të huaja si në industri, në industrinë ushqimore, bujqësi, transport, ndërtim hoteleri turizëm, ndërtime, punimet nëntokësore dhe vepra arti, ndërtime dige e tunele hidro teknike, detare dhe punime të thellimit në ujë, port, dallgëthyes, pontili i shkarkimit të naftës dhe gazit, ndërtim ujësjellësash dhe gazsjellësash, bazuar në leje, liçenca apo të drejta të transferuara nga të tretët, si dhe çdo aktivitet tjetër ndërtime të lejuar me ligj. Ndërtime dhe shërbime të tjera lidhur me të. Projektim bujqësor, projektime mure për ujësjellës e kanalizime, rrugë, ndërtime industriale, turistike, civile, mbajtëse, projektime për punime nëntokësore dhe vepra arti, projektime dige e tunele hidroteknike, vepra detare e punime të thellimit në ujë dhe projektime punimesh topogjeodezike”.
Emërtime të tjera Tregtare: DEVOLLI-2005
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 20.07.2005
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 600 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Mollas, Selitë, Rruga Cerrik - Selitë, km 15, zona kadastrale 3294, numri pasurisë 220/5.

Telefoni:
0682069646, 0694067590

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (02.02.2019)
Dokumenta te ndryshem (Akt themelimi, statuti)
Kontrate shitblerje kuotash 09.10.2014
Vendimi I ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 07.12.2011
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 30.09.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 589 074,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 689 855,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 720 035,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 270 425,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 230 691,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 562 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:15 185 417,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 13 544 292,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 23 940 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 838 805,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.Lala