Skip to content

EUROTEAM sh.p.k

JSON

NIPT: K72411002M
Administrator: Mirela Topulli
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, Ndertim dhe komercializim (import-export) i teknologjive te impianteve per trajtimin e te githa llojeve te mbetjeve ne nivel kombetar, sic klasifikuar ne legjislacionin ne fuqi; Ekzekutim i punimeve te inxhinierise mjedisore; menaxhim tekno-administrativ i cdo tipi te land fili i veti apo I te treteve, perfshi dhe pjesemarrjen ne gara publike, per blerje, shitje dhe komercializim i land filleve dhe te produkteve finale te trajtuara apo transformuara;mbledhja, ambalazhimi dhe paketimi, magazinimi, transporti dhe trajtim i cdo tipi/kategorie e mbetjeve urbane, industriai, spitalore, kimike, agrare, special, spitalore, normale, i rrezikshem, toksike, infective, ndotese dhe jo; Sterilizim i realizueshem me cdo mjet, kimik dhe/ose mekanik dhe/ose fizike ne menyre qe ti transformoje vete mbetjet ne te asimilueshme me urbanet; Transformim, trajtim dhe rekuperim sic parashikuar ne legjislacionin ne fuqi, te mbetjeve te prodhuara nga nje dhe ose komunitete, civile, industriai; Projektim, drejtim, ekzekutim, menaxhim i impianteve teknologjike, me diegie dhe/ose gazifikim, per riperdorjen e mbetjeve derivate nga cikli i prodhimit; Menaxhim i mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme 2ngurta, te lengshme (transport, export, magazinim i perkohshem, trajtim-sterilizim-asgjesim i mbetjeve te rrezikshme spitalore, magazinim per export ne Europe i mbetjeve te rrezikshme). Sherbime konsulence ne menaxhimin e mbetjeve, sipas standardeve te bashkimit europian. Tregtim I te gjitha artikujve industriai te lidhura me mbetjet. Tipe te ndryshme te proceseve te inertizimit te medikamenteve te skaduara, jo te rrezikshme dhe asgjesimi i tyre.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron:
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Anëtarë Bordi: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE Automjet Volkswagen CRAFTER AA 534 NN. Tirane Tirane TIRANE Automjet Peugeot Partner AA 390 FK Tirane Tirane TIRANE Automjet Volkswagen Transporter AA 036 LH Tirane Vaqarr VAQARR Automjet Volkswagen Caddy AA 962 LO
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
VAQARR Fshati Fortuzaj, Zone Kadastrale Nr.3963, Numer Pasurie 30/15, Magazine 1-kateshe.

Telefoni:
0692168670

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 812 014,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 791 992,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 381 532,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 476 159,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:20 002 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 11 537 397,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015