Skip to content

DOALPAINT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-20 15:26:09
JSON

NIPT: K73206204L
Administrator: Fatbardh Doko
Objekti i Veprimtarisë: Prodhime tregetim matriale ndertimi,Bojra te ndryshme plus kolle,matriale inerte-gure,elemente qeramike tulla-tjegullafajance,elemente betoni e betonarme te zakonshempararendur-gure dekorative ,matriale lidhes gelqere-allçiçimento, matriale me baze bitumi,matriale konstruksione metalike.Ndertime Civile dhe ekonomike ,Ndertime civileindustriale-turistike-bujqesore deri ne 5 kate, Ndertime civile-industriale-turistike-bujqesore mbi 5 kate rikonstruksione, Ndertim banese me skelet mbi 8 kate. Ndertime Rrugore, ndertim rruge kategoria IV dhe V, ndertime rruge kategoria III dhe II-I, punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge ,ndertim mbi shtresa rrugore , ndertim autostrade-pista-aeroporte-helioporte.Ndertim ura dhe dhe vepra arti, ndertim ura dhe vepra arti deri ne 10m, ndertim ura dhe vepra arti mbi 10m-Estakada-ura metalike te varura, ndertim tunele rrugore-hekurudhore. Punime Restaurimi, restaurimi i ndertesave monumente kulture, punime restaurimi ne vepra arkeologjike. Punime montimi ne impiantet e prodhimit dhe shperndarjes se Energjise, çentrale hidraulike-prova me ngarkese, çentrale termikeprove me ngarkese, impiante per prodhimin e energjise nga 2 burime alternative, instalime per n/stacionet- kabinat e transformatoreve-linjat e TN e te mesem, instalimi i linjave dhe kabinave elektrike te T.U,linjave per telefoni,radiotelefoni,televizive,citoni-mirembajtja e tyre.punime sherbimi,punime ne siperfaqe te gjelberta parqepyll parqe, pastrim i siperfaqeve urbane , kryerja e punimeve ne sherbesat funerale , mirmbajtja dhe zhvillimi i dekorit ne mjedise urbane- ndriçimi e sinjalizimi urban.
Emërtime të tjera Tregtare: DOALPAINT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17.04.2007
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fiat Ducato me targe AA 133 IX, Volkswagen caddy me targe AA 315 KN, Fiat Doblo AA 023 IA
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan Bradashesh BRADASHESH PR.KOMB.METAL. (ISH N.M.T)

Telefoni:
0684046436

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 071 822,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 16 086 994,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 9 164 861,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 11 998 072,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 126 199,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:45 311 984,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:61 611 348,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 44 381 540,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016