Skip to content

Albanian Beverages Group
Ndryshimi i fundit(sipas ekstrakt QKB) kryer më: 2018-01-20 14:31:43
JSON

NIPT: K79818401U
Administrator: Refat Braho
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi me shumicë dhe pakicë dhe import-eksporti të artikujve të ndryshëm industrialë, ushqimorë, bujqesorë, blegtorialë, lendë të para, pije, veshmbathje e konfeksione, makineri e pajisje kancelarie, kinkaleri e artikuj shkollorë, pjesë këmbimi për automjete, mallra elektrike e elektronike, orendi shtëpiake, fruta perime, produkte të detit, peshk etj, bimë medicinale etero-vajore dhe mjekësore, prodhime estetike dhe kozmetike parfumeri kimke dhe detergjentë, prodhime të mishit dhe nënproduktet e tij,. Prodhim i ujit dhe pijeve të tjera freskuese dhe alkolike si dhe tregëtimin e tyre. Tregtim me shumicë dhe pakicë të karburanteve e vajrave lubrifikant. Hoteleri-Turizëm, bar-kafe, restorant. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit. Kryerjen e punimeve të ndryshme ndërtimore, objekte social-kulturore, banimi, projektim per zbatimin e tyre, rrugë kanalizime asfaltime, ura dhe vepra arti, prodhim për perdorimin e shitjeve te materialeve inerte, hapjen e linjave të inerteve, rikonstruksione të çdo lloji etj
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/12/2007
Rrethi: Polican
Shteti ku vepron: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 9
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore shoqerisë Albania Beverages Group" sh.p.k me Nipt-K79818401U, me seli qendrore Lagjja "Bregu Caushit" Polican, Skrapar, për shlyerjen e detyrimit ne shumen 3.581.925 leke. Aktivet e shoqerise "Albania Beverages Group" sh.p.k Nipt-K79818401U do te qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi gjyqësor privat.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Polican, Lagja Bregu Caushit, Poliçan, Skrapar.

Adresa:
BERAT Lagjja"30 Vjetori",godine nje kateshe,prane ish-pjeshkores,

Telefoni:
069202100

Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -32 085 628,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -16 599 003,00