Skip to content

Besa 3-2006
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-10-24 13:33:32
JSON

NIPT: K86728006J
Administrator: Xhemal Shkjau
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice e pakice, import-eksport i artikujve të ndryshëm industrial, ushqimore, konfeksione, bime medicinale; Materiale lende të pare dhe ndihmese të te gjitha llojeve të ndërtimeve, hidrosanitare, përfshi dhe prodhimin e tyre; të punimeve të ndryshme në fushën e ndërtimit dhe elektrike, projektim dhe zbatim; Makineri dhe pajisje elektroshtepiake; makineri dhe pajisje për industrinë dhe bujqësinë; produkte bujqësore dhe blegtorale. Të gjitha llojet e materialeve të drurit; autoshkolle për çdo kategori;Agjensi turistike dhe transporti përfshi të gjitha llojet e transportit të mallrave dhe pasagjereve, kombëtar, ndërkombëtar, qytetës e ndërqytetës shërbim taksi dhe shitje biletash. Tregtim me pakice karburante lubrifikante dhe gazit të lëngshëm. Transport për vete dhe të trete. Kryerje e punëve publike dhe shërbimeve të pastrimit dhe të mirëmbajtjes se zonave urbane, menaxhim dhe vadim i mbetjeve urbane, mirëmbajtje dhe rikonstruksion rrugësh kombëtare e rurale, administrim i ndërtesave private, publike, mirëmbajtje e tyre duke përfshirë këtu edhe ashensorët, restaurim dhe rikonstruksion fasadash dhe 2 mjediseve të brendshme, tarracat mirëmbajtje e mjediseve rrethuese etj. Import-eksport, transport, magazinim, përpunim, blerje dhe shitje brenda vendit të lendeve drusore dhe druve të zjarrit për konsum.
Emërtime të tjera Tregtare: Besa 3-2006
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 26.10.2006
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 618 500,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Shkoder Shkoder SHKODER AER 515, Gjysem rimorkio ngjyre gri Shkoder Shkoder SHKODER AA 515 RF, Terheqes VOLVO ngjyre gri
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1 - Për ndikimin në mjedis
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
-
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
SHKODER Lagjja 10 Korriku, Rruga Mbreti Gent, zona kadastrale 8597, nr pasurie 16/143, Shkoder.

Telefoni:
694095655

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 411 484,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 560 133,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 596 945,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 209 673,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 666 897,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:29 313 028,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:32 446 502,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 53 218 418,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016