Skip to content

RA KROM - TIRANA Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Ndryshimi i fundit(sipas ekstrakt QKB) kryer më: 2017-05-18 12:05:08
JSON

NIPT: K88016902A
Administrator: Gani Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Depozitave, zbulime gjeologjike, zhvillim minerar mbi dhe nen toke, përpunim, import eksport shitje burimesh natyrore; blerje shitje dhënie me qira pasuri te paluajtshme, transport, pastrim ekologjik te ambientit, projektim ndërtime industriale, hidro-teknike, metalurgjike, minerare, etj. Ndërtim montim,projektim Objekte civile dhe industriale,rruge,ujësjellës,tunele hidroteknike e rrugore,diga etj.
Emërtime të tjera Tregtare: RA KROM - TIRANA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i krijimit: 03.06.2008
Rrethi: Bulqizë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Diber KLOS KLOS Kamion tip Benz TR 0144 D Diber KLOS KLOS Autoveture Toyota AA 348 EY Diber KLOS KLOS Autoveture tip Benz TR 7588 L Porti Durres Diber KLOS KLOS Autoveture tip Land Rover AA 849 BO Diber KLOS KLOS Autoveture Jep Cehroke TR 2416 K
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1 - Për ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
MARTANESH Lagjja "Melcu", Zona "Theken", Galeria Nr.28, Zyra Nr.1

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE Rruga Karl Gega,pallati 3/1,shkalla 4,Zyra 2, Diber Martanesh MARTANESH Galeria Nr.28,Theken,lagjja Koxheri. Durres Durres DURRES Spitalle, shesh depozitimi i Pelikani Shpk, Durres Durres DURRES Magazine per depozitim kromi

Telefoni:
2280170

Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 602 934,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:117 148 454,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 110 274 188,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015