Skip to content

EXALCO-AL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-20 15:26:09
JSON

NIPT: K96902001H
Administrator: Frang Podja
Objekti i Veprimtarisë: Tregetim, montim dhe prodhim, pjesesh te ndryshme per te prodhuar dyer e dritare ne materiale te ndryshme si duralumin, metal, plastike, dru etj. Prodhim, mirembajtje dhe tregetim te punimeve ne hekur si kangjella, parmake etj. Prodhim, montim dhe tregetim kapriata apo konstruksione metalike, si psh per ndertim kapanonesh, ndertesash etj.BarKafe. Ndertime, montime, prodhime materiale ndertimi, punime dheu, murature,shembje, ndertime civile, industriale dhe rikonstruksione turistike, bujqesore dhe kompletimi me instalime te nevojshme per to, punime restaurimi, ujesjellësa. Agjenci kembimi valutore, shitje biletash, agjenci turistike si dhe çdo lloj aktiviteti te lejuar me ligj. Ne fushen e ndertimit te impianteve Agro prodhuese dhe perpunuese ne fushen e bujqesise. Punime per ndertimin e serave ne sherbim te bujqesise per prodhimin e produkteve te ndryshme. Punime ne prodhim montim e paneleve solare per prodhimin e energjise.Tregtim artikuj te ndryshëm kozmetikë.
Emërtime të tjera Tregtare: EXALCO-AL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.07.2009
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Gur i Zi, Kuç, Qender

Adresa:
Shkoder, Lagjja Vojo Kushi, Rruga Qemal Draçini, godine 8-kateshe, kati i II-te, nr.27. Shkoder, Lagjja Vojo Kushi, Rruga Qemal Draçini, godine 8-kateshe, kati i II-te, nr.28/1, zona kadastrale 8592. Tirane, Bashkiake nr 7, Rruga Ndre Mjeda, zona kadastrale 8220, nr pasurie 7/260, 7/259, 7/336, 7/33, 7/34 . Shkoder,Rruga Shkoder-Lezhe km12, Autostrade, ndertese me nr pasurie 169/46, zona kadastrale 1329.

Telefoni:
030006972690966

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 158 960,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 957 109,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 754 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 812 183,78
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 643 929,04
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:39 750 863,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:43 408 145,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 34 219 580,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016