Skip to content

Alb Tech Plast (ish 3 R)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-11-02 14:38:45
JSON

NIPT: L38725101G
Administrator: Urim Xhani
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi i materialeve plastike si gota, kontenitorë të ndryshëm, kova, pajisje për guzhinat, bidona të madhësive të ndryshme, prodhimin e të gjitha llojeve të arkave plastike për paketimin e produkteve bujqësore dhe industriale, tuba polietileni për ujësjellësa dhe vaditje, tuba të brinjëzuar për dranzhime në tokat bujqësore dhe për shkarkimet e ujërave të bardha dhe komunale. Import-eksport i të gjitha materialeve plastike lëndë të parë si LLDPE, LDPE, PE, HDPE, PPr, PP, ABS, PVC, PS, PC, etj. Import-eksport të gjitha rekorderive plastike dhe të cingatos për ujësjellsa dhe kanalizime. Import eksport i materialeve drusore dhe prodhimeve të drurit. Import-eksport i produkteve mekanike si ndërtim stampash injeksioni, tregtim bullonerish dhe materiale ndihmëse për ndërtimin e stampave të injeksionit. Transport mallrash dhe udhëtarësh. Transport kombëtar dhe ndërkombtar për nevojat e kompanisë dhe për të tretë. Prodhimin e arkave të kartonit për ambalazhimin e produkteve të agrobujqësisë. Mbledhje, përpunim, riciklim i mbetjeve urbane, import eksport i materialeve të ndryshme për tregti dhe për nevoja të prodhimit, import-eksport i mbeturinave të riciklueshme urbane. Tregëtimi mallrave të ndryshëm.
Emërtime të tjera Tregtare: Alb Tech Plast
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22.01.2013
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 19 994 495,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Elbasan, Peqin, Rimorkjon me targë AFR 930
2) Elbasan, Peqin, Rimorkjon me targë AFR 217
3) Elbasan, Peqin, Automjet me targë AA 539 HL.
4) Elbasan, Peqin, Mjetit me targë AA 521 VS.
5) Elbasan, Peqin, Mjetin me targë AA 651 TU
6) Elbasan, Peqin, Automjet me targë AA 561 GB.
7) Elbasan, Peqin, Mjetit me targë AA 972 XD
8) Elbasan, Peqin, Mjeti me targë AA 393 DY
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Peqin, Autostrada Peqin Elbasan, pranë pishave, në afërsi të lumit Shkumbin

Adresa:
Elbasan, Peqin, Autostrada Peqin-Elbasan, në zonën kadastrale nr. 1112, me nr pasurie 14/30, Bardhas pranë zyrave të QKB-se Elbasan.
Fier, Dushk, Zk. 1583, pasuria nr.261/23, vol 06 faqe 196 në adresën Dushk Peqin/Lushnje.

Adresa Email:
financa@albtechplast.com

Telefoni:
0692078401

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.10.2019
Statuti i shoqerise
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 19.07.2019
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 23.09.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 752 378,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 092 257,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 315 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 342 435,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -472 518,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -168 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:146 552 213,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:104 903 068,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:65 632 660,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:58 321 467,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 16 063 680,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 720 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala