Skip to content

C.L.BEVANDE SH.P.K
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-04-29 10:49:57
JSON

NIPT: L71931005M
Administrator: Luigi Cozzolino
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi. Shoqeria mund te kryeje gdo lloj operacioni me lidhje me perpunimin, transformimin, magazinimin, shperndarjen dhe tregtimin e pijeve dhe derivateve te tyre, te cdo lloji, me shumice e pakice. Gjithashtu, shoqeria mund te kryeje kultivimin, perpunimin, transformimin, magazinimin, shperndarjen dhe tregtimin e te gjitha artikuj ushqimor, bujqesor, e blegtoral. Prodhim, tregtim, ambalazhim te lendeve te para si dhe bazes materiale per produktet e luleve dhe bimeve. Import, eksport. Shoqeria mund te kryeje aktivitet ne fushen e turizmit dhe agjenci udhetimesh. Shoqeria mund te kryeje kerkime te tregut, organizoje rrjete tregtare, nenshkruaje kontrata agjencie, te marri dhe te japi agjenci, komisione, perfaqesime dhe mandate. Shoqeria mund te kryeje, per shoqeri ku zoteron kuota apo me te cilat ka lidhur ortakeri, sherbime tekniko - administrative dhe koordinimi, sherbime promovimi dhe marketingu dhe cdo aktivitet per zgjidhjen e problemeve ne fushen administrative.
Emërtime të tjera Tregtare: C.L.BEVANDE SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 18.07.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Gramoz Pashko, Pallati Fufi, Shkalla 1, Kati 7

Telefoni:
42253479

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare