MARJO - MONDI
Skip to content

MARJO - MONDI
Ndryshimi i fundit(sipas ekstrakt QKB) kryer më: 2017-10-24 13:33:32
JSON

NIPT: L72203025F
Administrator: Isuf Canameti
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport me shumice dhe pakice, artikuj të ndryshëm industriale, bujqësor, ushqimor, materiale elektrike, ndërtimi, hidraulike, hidrosanitare të çdo lloji, blerje makineri e pajisje këmbimi, goma, aksesore, vajra lubrifikant, inerte, rëre, zhavorr, gëlqere, çimento, bojëra hidromat, vaj hekuri, druri, konfeksione, të buta, veshmbathje, rroba pune, përparëse, çarçafë, dyshekë e sportive. Shitje me shumice e pakice, import eksport, lëndë drusore, dërrase, fibër, melani, p. d. f. , kompensate, ristele, dru zjarri. Shitje me shumice e pakice, pajisje elektroshtepiake, blerje libra shkollor e shkencor dhe shitje e tyre, kancelari, të ndryshme. Servis automjeti, demolim e shkatërrim makinerish, shërbim pastrim në institucione, në ambiente të brendshme e jashtme, pastrime, recesion, shërbim hoteliere, blerje e shitje me shumice e pakice detergjente të çdo lloji, pesticide, shampo kozmetike, flamuj, blerje drurë dekorativ, lule vazo, shërbim fidanishte në parcela, Bar restorant. Shërbime në ndërmarrje pyjore, si pyllëzim, fidanishte përmirësim kullota, prita malore e lera. Punime karpentieri, rikonstruksion godinash, gurë dekorativ, lyerje veshje fasade dhe vijëzim rrugësh.
Emërtime të tjera Tregtare: MARJO - MONDI
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i krijimit: 27.09.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake nr.1, Rruga Ali Demi, Pall.31, hyrja 4

Telefoni:
683556506

Informacione Financiare