Skip to content

PURA OIL & PETROL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-18 13:59:29
JSON

NIPT: L81315512U
Administrator: Xhevaire Pura(likuidatore)
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me pakicë të karburanteve, vajrave te ndryshem lubrifikante, gazit, lendeve djegese, etj.Import – Eksport, tregtim me shumice dhe pakice te mallrave industriale, ushqimore, mallrave te konsumit te gjere, pije te ndryshme, artikuj higjeno-sanitare, detergjente, artikuj shtepiake, veshmbathje, materiale te ndertimit, automjetesh e pjese kembimi per to, makinerish e pajisje, elektroshtepiakeve, hidrosanitare, elektrike e elektronike, mobilje, kozmetike, bime medicinale, hidrosanitare, etj.Transport karburanti dhe mallrash brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete.Shoqeria sipas nevojave te aktivitetit ka te drejten e ushtrimit te çdo aktiviteti te ligjshem, te lejueshem per formen e shoqerise, e cila nuk ndalohet me ligj(sipas nenit 7 te Ligjit nr.9901,dt.14.04-08).
Emërtime të tjera Tregtare: PURA OIL & PETROL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.01.2018
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas vendimit te asamblese se pergjithshme date 05.06.2020, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.
Sipas vendimit te asamblese se pergjithshme date 24.07.2020, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga i pezulluar ne Shoqeri ne Likuidim e Siper.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Rrashbull, Shenavlash, Vrrine, Lagjja Proske, Zona Kadastrale 3339, Godine nje-kateshe me nr. pasurie 237/3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 18.09.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 162 582,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 740 299,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:12 399 623,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 977 094,00
Punuar Nga : L.Kanani