Skip to content

DURRES LOGISTIC CENTER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-05-18 12:05:08

NIPT: L32119010I
Administrator: Arif Shkalla
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i kontratës së koncesionit nr. 2438 Rep dhe nr. 1104 Kol. kontratë koncesioni e formës bot ( ndërtim-operim-transferim) për dhënien e statusit të zhvilluesit të një territori të zonës ekonomike, me statusin park industrial në Spitalle Durrës me sipërfaqe prej 67. 2 ha qe shtrihet në zonën kadestrale nr. 8517 Durrës.
Emërtime të tjera Tregtare: DURRES LOGISTIC CENTER
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare, SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta)
Viti i Themelimit: 10.09.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Nr. i anëtarëve të bordit: Taulant Naço, Arjan Rama, Haxhihasan Saraçi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Shoqeria Durres Logistic Center eshte nje shoqeri aksionare e themeluar nga bashkimi I operatoreve Ylberi shpk dhe Kurum international sha, per zbatimin e kontrates konceionare nr 2438 rep dhe nr 1104 kol.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Jul Variboba, nr 21/1

Telefoni:
42290501

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ankese ne KPP
Ankese ne KPP
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit i shoqerise Durres Logistic Center
Pasqyrat Financiare 2014
Bilanci 2013
Akti Themelimit i shoqerise Durres Logistic Center
Pasqyrat Financiare 2014
Bilanci 2013
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -714 125,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -123 507,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera