Skip to contentRezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Person Fizik
Rezultate gjithsej: 569

FERIT MYFTARI

K32508611I
(Tregti e përgjithshme, artikuj industrialë dhe hidraulikë, detergjentë, elektrike, elektronike, paisje zyre, kancelari, shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe shitje fotokopje, printera, k)

Gjirokastër 599266 ALL

SOPOT GERXHOLLI

K32513736B
(Magazimin çimentoje, prodhime betoni e tregtim të materialeve të ndërtimit. Gërmime dhe transporte dherash.)

Gjirokastër ALL

ANDON ZHIDRO

K32521213T
(Furre bukë, prodhim, tregti, shpërndarje.)

Elbasan 46003 ALL

ARTAN KOBURJA

K32604215W
(Prodhim e tregtim buke. Tregti mielli. Transport për nevojat e aktivitetit.)

Elbasan 458895 ALL

KRESHNIK SEFERI

K33111665L
(Në fushën e transportit të udhëtarëve)

Gjirokastër ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOZMA JANKO

K33927401G
(Tregtim me shumicë e pakicë e artikujve të ndryshëm ushqimorë e industrialë, market e supermarket dhe transport me mjet. Pije alkolike dhe cigare.)

Fier 5875731 ALL

VERA KAJA

K34131427U
(Bufe, tregtim i artikujve industrialë. Transport udhëtarësh)

Fier ALL

BASHKIM ELEZI

K36306712O
(Prodhimi i bukës dhe i brumrave të freskëta.)

Dibër ALL

ANIFETE MUÇA

K36309406N
(Tregti me pakicë e shumicë, detergjent, materiale pastrimi si kova, fshesa e të tjera, hidrosanitare me shumicë dhe pakicë.)

Dibër ALL

LULZIM HASBALLA

K37506670T
(Tregtim të artikujve të ndryshëm ushqimorë dhe industrialë)

Elbasan -487434 ALL

JANI TANUSHI

K37508601L
(Artikuj të ndryshëm industrialë, hidrosanitare, hidraulike, elektrike, bojra.)

Elbasan ALL

SANDËR BIBA

K38708075S
(Tregtia e miellit, grurit, misrit dhe nënprodukte të tjera të tyre, si dhe e plehrave kimike.)

Lezhë ALL

FATOS XHANI

K38710214N
(Shërbime mekanike. Shërbime elektroaut dhe gomisterie, transport mallrash me pakicë për vete dhe për të tretë.)

Tiranë ALL

MERSELA GËZHILLI

K91322502C
(Ndërmjetësim në tregtinë e biletave të avionit dhe tragetit, agjent sigurimesh.)

Durrës ALL

IGLI KONDI

K92101005C
(Projektim, zbatim, konsultim, supervizion, prodhim dhe shitje softwaresh të specializuar për inxhinjerinë e ndërtimit.)

Tiranë ALL

ARTAN AMEDA

L24204003C
(Servis makinash dhe tregti me pakicë të pjesëve të këmbimit për makina. Import dhe tregti të mjeteve motorrike. Makina dhe motora me qira.)

Korçë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LUMTURI HAXHIJOSIFI

L47201206I
(Tregti me pakicë të artikujve elektrike dhe elektronike. Organizim eventesh. Import-Eksport pajisje audio vizuale dhe instrumentale muzikore. Riparime elektrike, elektronike. Transport për vete. Skenë, foni)

Vlorë 1392925 ALL

AFËRDITA TANDINI

L52026516F
(Konstruktorë, projektim e zbatim, ndërtime civile, industriale 5 kate dhe mbi 5 kate dhe objekte me skelet metalik, rrugë lokale urbane dytësore dhe rrugë interurbane dytësore, ura e vepra arti mbi 10-m-E)

Tiranë ALL

ALTIN RUKAJ

L62814401J
(Import - eksport. Tregtimi me pakicë e shumicë i pajisjeve elektrike, pajisje ndriçimi, materiale ndërtimi, punime të ndryshme në ndërtim, vendosje e shtyllave elektrike për ndriçim, lubrifikantë, paj)

Fier ALL

IRDI GEGA

L67629601I
(Supermarket, bar-restorant. Shërbime funerale. Tregtim të higjeno-sanitareve.)

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni