Skip to contentRezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gani Hoxha
Rezultate gjithsej: 3

SUPER BETON MATI 

J67902908A
(Ndërtim montim, projektim objektesh të ndryshme, import eksport lende të para. Kërkim, zbulim, shfrytëzim, mineralesh. Prodhimin e energjisë elektrike, nga burimet ujore H/C, me lende të djegshme nëpër)

Klos 438910 ALL

Zall Herr Energji

K82230003S
(Ndërtim, depozitim, shfrytëzim i burimeve ujore dhe natyrore me qellim prodhimin e energjisë elektrike; Prodhim i energjisë elektrike, nga burimet ujore, nëpërmjet HEC, me lende të djegshme nëpërmjet T)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RA KROM - TIRANA

K88016902A
(Depozitave, zbulime gjeologjike, zhvillim minerar mbi dhe nen toke, përpunim, import eksport shitje burimesh natyrore; blerje shitje dhënie me qira pasuri te paluajtshme, transport, pastrim ekologjik te ambie)

Bulqizë 1602934 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni