Skip to contentRezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gentian Sula
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP

K12201002T
(Objekti i Shoqërisë është kryerja e veprimtarive të sigurimit dhe risigurimit të jo-jetës në përputhje me legjislacionin shqiptar për veprimtarinë e sigurimit. Shoqëria mund të kryeje çdo veprimt)

Tiranë 74500040 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

S E L C O M

K61920009K
(Rrjete publike te komunikimeve elektronike.Sherbime publike te komunikimive elektronike.Sherbimin e ofrimit te internetit (ISP).Komunikim te dhenash ne nivel kombetar dhe nderkombetar.Komunikim te multimedias d)

Tiranë 13283064 ALL

S&D INVEST SH.P.K

K82112004C
(Menaxhim dhe shperndarje te ujit te pishem dhe largimin e ujrave te ndotura. Sherbime ne fushe e mirembajtjes dhe administrimit te prones se perbashket.Konsulence teknike, projektim ne fusha te ndryshme. Treget)

Tiranë ALL

NOA DEVELOPMENT

L42203032I
(Aktivitete në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale. Ndërtimin dhe shitjen e ndërtesave industriale, banesave, lokaleve, dyqaneve, zyrave, magazinave, garazheve, si dhe shitblerjen dhe drejtimin ekono)

Tiranë -366113 ALL

ATLAS INTERNATIONAL Gmbh

L61531022M
(Planifikimi/projektimi, prodhimi dhe shpërndarja e targave të automjeteve; Dizenjimi i targave dhe skicave të dokumenteve të sigurisë dhe specifikimet teknike; Gjetja e zgjidhjeve dhe mirëmbajtja e sistem)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni