Skip to content

VRANA SECURITY GROUP (Ish R.E.A SECURITY)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-01 15:48:08
JSON

NIPT: K52214509N
Administrator: Agim Vrana, Ana Vrana
Objekti i Veprimtarisë: Ruajtja dhe sigurimi i objekteve publike dhe private në pronësi ose në përdorim të personave fizik ose juridik, që ushtrojnë veprimtarinë në Republikën e Shqipërisë. Sigurimin dhe mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit të shtetasve vendas dhe të huaj. Shërbime të ruajtjes, transportimit dhe shoqërimi i vlerave monetare dhe sendeve të çmuara. Qendër e formimit profesional për trajnimet e personelit të shërbimeve private të sigurisë fizike sipas modulit të aftësimit teorik dhe praktik (fizik, vetëmbrojtje dhe armë zjarri). Tregti e artikujve të ndryshëm kancelarie, pajisje zyre dhe pajisje informatike. Sigurimi fizik i veprimtarive socialkulturore, sportive, fetare e politike. Import, eksport dhe tregti të mallrave dhe pajisjeve të ndryshme. Import, eksport dhe tregti të armëve të kategorive B1, B4, C dhe D. Poligon civil qitjeje. Aftësim teorik dhe praktik të personave për armët. Tregtim, instalim dhe monitorim i mjeteve të sistemit vrojtues, elektrosinjalizues, audioviziv, mjeteve e pajisjeve të mbrojtjes kundra zjarrit, pajisjeve të ndërlidhjes dhe teknikave të tjera të lejuara nga legjislacioni, projektimin, programimin dhe instalimin e mjeteve e pajisjeve të telekomiunikacionit, radio-komunikimit, radio-alarmit dhe sistemeve të monitorimit dhe kontrollit në distancë të automjeteve (GPS, GSM, GPRS)
Emërtime të tjera Tregtare: VRANA SECURITY GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/03/2005
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 13 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 M/1 F
Anëtarë Bordi: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Çështje Ligjore: Me date 07.04.2012, u nenshkrua marreveshja e bashkimit ndermjet shoqerise perthithese "Vrana Security Group" sh.p.k dhe shoqerive te perthithura "Dhoksi Security" sh.p.k dhe “Vrana A” sh.p.k. Shoqerite "Dhoksi Security" sh.p.k dhe “Vrana A” sh.p.k do te bejne kalimin e aktiveve dhe pasurive tek shoqeria perthithese. Pas bashkimit, kapitali i shoqerise perthithese do te jete sa shuma e kapitaleve te tre shoqerive, duke arritur ne vleren 13.000.000 (trembedhjete milion) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Rruga Bulevardi Kryesor, hyrja 1, apartamenti 1, Zona Kadastrale 8514, Nr.Pasurie 4/107-1-1

Adresa:
Tirane, Vore, Kodër Vorë, Nr.Pasurie 591/11, Zona Kadastrale 2183, Vol 4, Fq.232

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.12.2021
Akti i themelimit
Marreveshja e bashkimit date 11.06.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 958 215,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 510 392,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 112 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 11 593 238,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 149 402,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 363 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 308 333,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 252 752,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 993 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:70 685 349,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:92 686 016,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:89 235 150,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:93 316 690,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:74 817 963,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:85 588 721,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 61 008 246,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 30 790 457,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 30 704 066,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala