Skip to content

ALBCONTROL(Ish AGJENSIA NACIONALE TRAFIKUT AJROR-ANTA)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-03-02 10:10:43
JSON

Tax Registration Number: J61908011H
Administrators: Mina Kusta
Scope: Shërbime të navigimit(lundrimit) ajror, të nevojshëm për të garantuar sigurinë, evidencën dhe rregullshmërinë e operimit të avionëve në hapësirën ajrore dhe në aerodromet civile të Shqipërisë dhe me gjerë të publikuara në AIP Albania, në përputhje me standardet ndërkombëtare, marrëveshjet dhe rregulloret në fushën e lundrimit ajror të ratifikuara.
Other Trade Names: ALBCONTROL
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 31.12.1998
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 2 147 483 647,00
Shares: 5 679 172
Child Company: AIR ALBANIA Sh.p.k (Nipt-L82113028I)
Shoqëri e themeluar në datë 12.09.2018, me seli në Tiranë dhe me Kapital 100.000 lekë. E përfaqësuar nga Sinan Dilek, dhe ortak: Shoqëria Albcontrol 10%, Shoqëria "MDN INVESTIMENT" 41% dhe Shoqëria TÜRK HAVA YOLLARI A.O 49%.
Type of Ownership: Publike
Number of Administrators: 1
Male/Female: 3 Femra / 3 Meshkuj
Board Members: Admir Abrija; Belinda Ikonomi; Mirlinda Karçanaj; Genci Gjonçaj; Halil Hyseni; Albana Koçiu
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Legal Cases: 01.Në datë 12.03.2015: Në bazë të Urdhrit Nr.401-385 Prot, datë 4.3.2015, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Alimadhi", drejtuar QKB, është urdhëruar: “Vendosja e masës sekuestro konservative ndaj kuotave qe ka në pronesi debitori, shoqëria “AlbControl” sha me Nipt J61908011H”. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 21.03.2015.
02. Në datë 12.05.2015: në bazë të Urdhrit Nr.664/6 -328 - 15 Prot. datë 05.05.2015, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Kodra Bailiff Service" sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që zotëron debitori, shoqëria "AlbControl" sh.a, me Nipt J61908011H. Aktivet do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë”. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 18.06.2015, në bazë të Urdhrit Nr.668/24 Prot., Nr.328-15 Prot datë 2.06.2015 të lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Kodra Bailff Service” sh.p.k.
03.Në datë 25.05.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.374/5Prot, datë 23.05.2016, të protokolluar nga QKB me Nr.1639 Prot., datë 23.05.2016, të lëshuar nga shoqëria përmbaruese “Speed Solution” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “AlbControl” sha me Nipt-J61908011H”. Pala kreditore: Majlinda Çelmeta. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 06.06.2016, në bazë të Urdhrit Nr.374/5Prot, datë 31.05.2016, protokolluar në QKB me Nr.2209Prot datë 01.06.2016, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Speed Solution” sh.p.k. >br/>04.Në datë 07.08.2017: Në bazë të Urdhrit Nr.201/13 i Aktit, datë 31.07.2017, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Irisa Tereziu të protokolluar nga QKB me Nr.11826 Prot, datë 02.08.2017, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e regjistruara në emër të palës debitore shoqëria "Albcontrol" sha me Nr. NIPT J61908011H”. Pala kreditore: Shkëlqim Lamçe. Objekti: Pagim detyrimi.
05.Në datë 22.01.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.891/3 Prot, datë 18.12.2017, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Dionis Mekshaj, të protokolluar nga QKB me Nr.17436 Prot, datë 19.12.2017 është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet që zotëron debitori “AlbControl” sha, me NIPT J61908011H. Pala kreditore: Shega Trans sh.a. Objekti: Pagesë shume.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë; Rinas.

Address:
01-Durrës; Nikël; Rinas; Pranë kullës së trafikut ajror dhe godinës operacionale.
02-Durrës; Nikël; Rinas; Rruga Nacionale Tiranë-Rinas; pranë Aeroportit Nënë Tereza; Salla Vip ''Marubi Lounge''.

Email address:
albcontrol@albcontrol.al

Telephone:
+355 4 2363 220

Website:
https://albcontrol.al/al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Financial Documents: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 53 244 528,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 178 854 842,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -66 623 354,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 268 980 417,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 244 059 177,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 43 765 019,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 499 458 877,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 329 419 458,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 621 986 002,83
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 326 455 689,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2006: 408 646 419,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:3 458 571 163,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:3 306 979 117,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:3 232 825 543,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 3 129 042 757,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 991 678 806,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 2 876 529 077,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 2 858 186 559,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 2 557 042 191,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 2 174 141 081,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 1 760 956 741,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2006: 1 513 898 672,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.B