Skip to content


Currently Available 6009 Business Companies in our database.

Statistics

0

Business Company


0

Partners


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

EVOLVE WEB STUDIO SH.P.K

L72429007F
(Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit, ofrim domain-esh, sherbime web hosting, sherbimeve te telekomunikacionit, pergatitja dhe mirembajtja e rrjeteve sociale ne internet si dhe marketing online, mirembajtja dhe riparimi i kompjuterave dhe rrjeteve te komunikimit si dhe sherbime te tjera informatike)

Tiranë ALL

ECOLOGY MEDICINE SH.P.K

L77429701J
(Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj fushën e farmaceutikës.Import-eksport dhe tregtim brenda vendit të mallrave.Shitje me pakicë dhe shumicë të barnave brenda dhe jashtë vendit.Tregtimi i artikujve të ndryshëm industrialë për përdorim të gjërë.Tregtim detergjentësh, materialesh pastrimi dhe i çdo produkti të ngjashëm me to.Tregtim pajisjesh elektronike, pajisjesh elektroshtëpiake dhe aparateve të radios e televizionit.)

Dibër ALL

QYOSA Commercial Services Ltd QCS SH.P.K

L72429008N
(Sherbime marketing dhe agjente shitjeje. Agjensi udhetimi per turizem. Shitje produktesh te ndryshme. Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë se saj zhvillim websitesh, mirëmbajtje websitesh, trajnime profesionale, shërbime TIK, web design, aplikacione mobile, website per shitblerje online, mirëmbajtje serverash, mirembajtje e-mailesh, konsulencë IT, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë)

Tiranë ALL

NIKOLICA SKI RESORT SH.P.K

L74829001T
(Aktivitet ne fushen e turizmit dhe hotelerise. Investime dhe pjesemarrje ne investime me shoqeri te tjera shqiptare dhe te huaja ne fusha te ndryshme sidndustri, ndertim, bujqesi, transport, hoteleri, turizem etj. Projektimi dhe zbatimi i veprave ndertimore, ndertime me karakter civil dhe ekonomik, piinime/germime dhe sistemime dheu, tarracime terrenesh, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike)

Korcë ALL

UJESJELLES KANALIZIME KONISPOL SH.A

L74829801V
(Sherbimi i furnizimit me uje te pishem i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirembajtjen e sistemit te furnizimit me uje te pijshem. Prodhimin, ose blerja e ujit per plotesimin e kerkesave te konsumatoreve.)

Vlorë ALL

SEMAN2SUN SH.P.K

L73629401M
("Implementimi dhe menaxhimi i projektit gjenerues te energjise elektrike fotovoltaike dhe veprave ndihrmese ne Zonen Topoje, Bashkia Fier)

Tiranë ALL

RICHMOND SH.P.K

L74828001O
(Kryerjen e sherbimeve te hotelerise dhe turizmit. Organizimin, pritje akomodim dhe sherbime hotelerie dhe guide. Organizim udhetimesh brenda dhe jashte Shqiperise. Çdo veprimtari tjeter te ligjshme.)

Korcë ALL

D.A.K Group SH.P.K

L72428005H
(Aktiviteti i tregtise se brendshme dhe te jashtme me import, eksport, shkembim, kembim, komisionim, lizing, transaksionet e ri-eksportit dhe spedicionimit. Prodhimin dhe tregtimin e lendeve te para per akullore e produkte te ngjashme ; menaxhimin dhe zbatimin e sherbimeve ne fusha te ndryshme; turizmit dhe aktiviteteve te transportit, dhe agjencia / brokerimi dhe agjenci / dhe jashte vendi)

Tiranë ALL

GMB GLOBAL GROUP SH.P.K

L72428008I
(Objekti kryesor i veprimtarise se kompanisë është kryerja e aktiviteteve Financiare - Siguruese domethënë: koncesioni, Kerkim, Konsultim, shpërndarja dhe ndërmjetësimi i fondeve në çdo formë dhe qëndrueshmëri, ne te gjithë boten. Duke përfshirë të gjitha llojet e transaksioneve të lidhura te financimit: kredi, hiptekore dhe jo hipotekore, Kredi Konsumatore, kredi personale, kredi hipoteke, kredi e shkembyeshme)

Tiranë ALL

TOP SEVEN SH.P.K

L72428010U
(Agjenci udhetimi turistik. Organizimi i udhetimeve tokesore, ajrore dhe detare per qellime biznesi, turne dhe pushime. Rezervime dhe shitje bileta avioni, trageti etj. Organizimi i udhetimeve turistike brenda dhe jashte vendit. Sherbime rezervimi per hotele brenda dhe jashte vendit. Transport nderkombetar udhetaresh. Tregeti me shumice e pakice e automjeteve te te gjitha llojeve, import dhe eksport i tyre.)

Tiranë ALL