Skip to content

Sinani Trading (Ish M. B. KURTI)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-02-09 10:22:25
JSON

Tax Registration Number: J64103483H
Administrators: Ledion Sinani
Scope: Tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm, industrisë, produkte bujqësore, materiale ndërtimi, pesticide, paisje elektronike, konfesksione etj import eksport. Transport të mallrave dhe udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit. Tregtim me pakicë të karburanteve, të gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikant. Hapje bar-bufe, restorant, parukeri, sallon mode, qendër estetike, fitnesi, servis, lavazh, motel, agjensi turistike, agjensi imobilare. Tregtim me shumicë e pakicë të produkteve me origjinë shtazore për njerëz. Në fushën e import-eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve dhe pajisjeve elektrike, elektronike, elektroshtëpiake, kompjutera, server dhe pajisje të ngjashme. Prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë të ushqimeve. Prodhim dhe tregtim me shumicë e pakicë të të gjitha llojeve të bukës, biskota, kruasan, fast food etj. Tregtimin e të gjitha llojeve të automjeteve përfshirë dhe ato të tonazhit të rëndë. Studime projektime, hartim planesh, manaxhim pyjesh, zbatim të punimeve pyjore, transport dhe tregtim të lëndës drusore, dru zjarri etj. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i materialeve të pastrimit, dezinfektimit, detergjenteve të ndryshëm. Furnizimi, përgatitja, servimi (Ushqim Katering). Rikonstruksion, ndërtim i objekteve private dhe publike, restorante, hotele, resorte, rrugë, ura, kanalizime, asfaltime hidroizolime etj. Tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve kancelarike, konsumablave për pajisje të ndyshme, tonerave, lodrave etj. Tregti letre dhe shtypshkrimesh të formave dhe llojeve të ndryshme.
Other Trade Names: Sinani Trading
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 03.02.1995
District: Fier
Country: Shqipëri
Initial Capital: 45 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Fier, Lushnje, Automjet Benz AA455RN
2) Fier, Lushnje, Kamion Mercedes Benz me targë AA 531 TY
3) Fier, Lushnje, Automjet Benz me targë AA 328 JR.
4) Fier, Lushnje, Automjet Benz me targë AA 592 KG.
5) Fier, Lushnje, Automjet Benz me targë AA 324 FN.
6) Fier, Lushnje, Furgon Mercedes Benz me targë AA 402 TY
7) Fier, Lushnje, Automjet Benz me targë AA 838 CI.
8) Fier, Lushnje, Automjeti Mercedes ATV me targë: AA 726 VH
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.1.C - Prodhimi primar me shumicë
Changes
Address:

Seat:
Fier, Lushnje, Lagjja Xhevdet Nepravishta, Rruga Iliaz Ahmeti, magazinë një katëshe, pasuria nr 1957/3, pranë Fabrikës së Qumështit.

Email address:
mb_kurti@yahoo.com

Telephone:
0692085083

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (02.02.2019)
Akti I themelimit 2014
Kontrate shiblerje kuotash 28.07.2010
Vendim I asamblese per rritje kapitali 25.07.2013
Kontrate dy paleshe dhurimi 14.01.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 15 766 903,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 20 658 501,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 18 274 550,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 18 961 267,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 7 971 156,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 8 061 140,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:197 579 027,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:279 560 932,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:211 894 172,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 338 536 894,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 315 692 652,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 213 122 660,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala