Skip to content

LAÇAJ

JSON

Tax Registration Number: J67019018L
Administrators: Bashkim Laçaj
Scope: Hartimin e projekteve të veprave të artit, hartimin e projektit të ndërtimit të rrugëve, të ndërtimit të godinave etj. Punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, punime hekuri, karpentierie, ndërtime civile dhe ekonomike, kulturore dhe tregtare, ndërtime rrugësh, veshje me asfalto beton të rrugëve, sistemime asfaltime sheshe, ndërtim vepra arti, rrugore dhe hekurudhore, ndërtim ura, ndërtim ujësjellës dhe kanalizime, ndërtim vepra kullimi, ujitje toke dhe impiante vaditëse, rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash ndërtime mbi 8 kate, qendra biznesi, qendra sportive, punime elektrike të TU e tM, linja elektrike tL, punime në stacione elektrike, punime kullimi e argjinatura, punime në sistemin e ngrohjes e kaldaja, punime në sistemin audiovizive, punime në antena e kulla mbi 50 metra, hapje dhe shfrytëzim gurore, rërë, zhavorre, prodhim inerte të të gjitha llojeve, shitje pasurie të luajtshme dhe të paluajtshme, tregtim me shumicë dhe pakicë të gjithë artikujve, industrial, ushqimor, elektoshtëpiake, hidrosanitare, materiale ndërtimi, materiale druri, tregtim pije alkoolike dhe jo alkoolike, veprimtari në fushën e turizmit, hotelerisë dhe bar-restorante eksport-import. Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit të ndërtesave të çdo lloji. Hartimi i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna. Rehabilitim, pastrim kanale kulluese.
Other Trade Names: LAÇAJ
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15.09.1995
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Initial Capital: 18 056 372,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Shkodër AA 421 KJ, Kamion Man, ngjyre e bardhe Shkodër, AAR 262, RTM Doll ngjyre blu Shkodër, AA 536 CO, Kamion Man, ngjyre blu Shkodër, AA 357 CI, Fadrome, ngjyre e verdhe, Shkodër AA 379 ME, Kamion Mercedes Benz, ngjyre blu , Shkodër SH 8551 E , Kamion Man, ngjyre e bardhe
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Shkodër Lagjja Guerrile, Rruga 1 Qershori, godine 2-katëshe, katiti 1-re, me nr 6/372

Address:
Shkodër, Zona Kadastrale 7/954, adresa pasurise Rruga Europa, Sheshi Rus i madh, Banese ne ndertim Shkodër Velipoje VELIPOJE Velipoje, marrje mjetesh me qira per pastrim kanalesh, KOPLIK Lagjja Qender, Rruga Nacionale Koplik-Shkodër, godinë 1-katëshe, nr pasurie 529/1, zona kadastrale 2220

Telephone:
692099190

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 247 705,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 918 559,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 329 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:22 769 379,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 22 792 510,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015