Skip to content

EGLAND
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-09-25 16:25:47
JSON

Tax Registration Number: J96829419D
Administrators: Rasim Daci
Scope: Në fushën e projektimeve e të ndërtimit të veprave të ndryshme të infrastrukturës. Ndërtime e mirëmbajtje rrugësh dhe linjash hekurudhore. Ndërtime civile dhe rikonstruksione. Ndërtime ujësjellësish dhe kanalizime. Objekte industriale, bujqësore, social kulturore etj. Prodhim dhe tregtim i materialeve të ndryshme të ndërtimit. Import eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm industriale, bujqësore dhe pjese këmbimi për to. Artikuj të ndryshëm elektrike, elektroshtepiake etj. Transport për mallra e pasagjere. Riparim dhe mirëmbajtje të mjeteve lundruese, skafeve turistike. Prodhim i tubave plastik për vaditje dhe ujë të pijshëm, Riciklim dhe përpunim plastik, import-eksport i tyre për nevojat e biznesit. Grumbullim e transportim i mbetjeve të llojeve të ndryshme urbane. Shërbime kancelari, shërbime të ndryshme, mirëmbajtje rruge, pastrim mjedisi, sistemim lulishteje, ujitje dhe mirëmbajtje ndërtesash, transporte të ndryshme, tregti materialesh ndërtimi, ushqimore, pjese këmbimi për të gjitha llojet e automjeteve, lavazh, tregti të materialeve të zyrave, kompjuter, fotokopje, mobilie të ndryshme, materiale elektrike, detergjent, shtypshkrime, hidraulike.
Other Trade Names: EGLAND
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 10.07.1999
District: Bulqizë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 40 300 000,00
Shares: 40 300
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Diber Shupenze ZOGJAJ Automjet tip Mercedes benz me Targa AA 604 AF
Status: Aktiv
License(s): V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
III.1 - Për ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Shupenze ZOGJAJ Fshati Zogaj.Zyra tek ndertesa pranë fabrikës së mermerit/Zogaj.

Address:
Diber Shupenze ZOGJAJ Linjë për riciklim plastik tek vendi i quajtur"LIVADHET E CARE", pranë fabrikës së mermerit, ne fshatin Zogaj Tirane Kamez KAMEZ Ambjent magazinimi prodhim dhe tregtim tuba plastik dhe rakorderi në vendin e quajtur kodër institut pranë karburantit "FAFA", Kamëz-Tiranë

Email address:
rasimdaci@yahoo.com

Telephone:
067 2899074

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 12 230 366,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 763 961,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 10 124 540,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 6 010 125,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 927 376,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:154 463 799,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:113 313 120,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 142 967 093,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016