Skip to content

COMMUNICATION PROGRESS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-09-25 16:25:47
JSON

Tax Registration Number: K01625001C
Administrators: Gentian Likaj
Scope: Shërbime në fushën e teknologjisë se informacionit dhe komunikimit (TIK). Konsulence dhe menaxhim të projekteve. Dizenjim, implementim dhe mirëmbajtje të sistemeve. Shërbime auditimi të sistemeve, hostim infrastrukture dhe software, hostim i bazës se të dhënave, hedhje dhe përpunim të dhënash. Projektim, zhvillim, implementim, testim dhe mirëmbajtje të platformave dhe sistemeve software e hardware që përfshihen në aktivitete ICT, në të gjitha fushat e aktivitetit të biznesit, të menaxhimit, qeverisjes, prodhimit dhe çdo fushe tjetër aktiviteti ekonomik e shoqëror që kërkon mbështetje nga procese dhe sisteme ICT, përfshirë ato në fushën e administrimit të aktiviteteve të biznesit, në fushën e edukimit dhe të zgjidhjeve interaktive multimediale, në fushat e punimeve topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, sistemet e informacioneve gjeografike (GIS), pasuritë e paluajtshme, në fushën e biznesit financiar e bankar, në atë të shërbimeve të sigurimit të jetës, shëndetit e pasurisë, etj. Kurse të formimit profesional për platformat software për nivele të ndryshme (analist, përdorues, zhvillues, trajnues, etj. ). Kurse të formimit profesional për 2 sisteme ICT, aplikacione, menaxhim projektesh, menaxhim procesesh dhe cilësie. Dizenjimi grafik, zhvillim dhe mirëmbajtje e faqeve web. Sisteme monitorimi video. Sisteme dhe pajisje ICT të karakterit industrial dhe për nevoja specifike të projekteve të rendësish se veçante. Import-eksport, dizenjim, prodhim, asemblim dhe aktivitet i tregtimit me shumicë e pakicë i pajisjeve të telekomunikacionit, informatikës, elektronikes, rrjetave kompjuterike, telefonisë, pajisjeve të fuqisë, pajisjeve të sistemeve të sigurisë dhe akses kontrollit, kamerave, sistemeve video dhe audio, pajisjeve të transmetimit pa vale, kabllove të bakrit dhe kabllove optike. Import-eksport, shitje, implementim, integrim dhe mirëmbajtje e produkteve software apo shërbimeve të suportit të palëve të treta në trajtën e licencave software apo blerjes se shërbimeve periodike. Shërbime suporti teknik, shitje e marketing për pale të treta. Projektim, ndërtim e mirëmbajtje qendrash të dhënash (data center), përfshirë të gjithë elementet pasive e aktive të saj (sisteme, pajisje, software dhe elemente të tjerë). Shërbime për data center dhe Cloud. Operator i shërbimeve të telekomunikacionit për përdoruesit biznes dhe familjare: ndërtim Rrjetash publike dhe private (aksesi apo transmetimi) të komunikimeve elektronike tokësore fikse (me përcjellësa metalike, me fibër optike) ose me radio (wireless). Shërbime publike të komunikimeve elektronike (shërbimi i aksesit në Internet, transmetimit të te dhënave).
Other Trade Names: COMMUNICATION PROGRESS
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 25.11.1998
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 150 000 000,00
Shares: 3
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): X.2.B - Formim profesional
Changes
Address:

Seat:
TIRANE Njesia Nr. 7, Rruga Dritan Hoxha, Pallati M.C.INERTE, Kati 1, Laprake

Telephone:
682058221

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 33 533 413,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 27 332 818,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 28 561 801,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 42 743 472,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 66 625 937,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:240 878 144,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:251 324 905,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 143 810 330,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016